X-Change veden laadun parantaja

Uusi ruiskutusveden laadun parantaja, jota lisätään ruiskutusliuokseen sekä pelto- että puutarhakäytössä.

  • hidastaa torjunta-aineiden hajoamista liuoksessa
  • pehmentää kovaa vettä
  • muuttaa ruiskutusveden happamaksi
  • vähentää vaahtoamista

Käyttö ja käyttömäärät:

Lisätään ruiskun säiliöön aina ennen torjunta-ainetta. Täytä ruiskun säiliöön puolet tarvittavasta vesimäärästä. Käynnistä ruiskun sekoitin. Lisää X-change -valmistetta 0,25 l/100 litraa vettä. Lopuksi lisää loput tarvittavasta vedestä ja torjunta-aine. Ruiskun sekoitus on pidettävä päällä siirtoajon ja ruiskutuksen aikana.

X-change sopii käytettäväksi kaikkien kasvinsuojeluaineiden kanssa ja kaikilla viljelykasveilla. Sen avulla voidaan parantaa ruiskutusveden laatua. Valmisteen lisääminen ruiskutusveteen sitoo vedessä olevien kalsium-, magnesium- ja rautakationeja. Samalla se laskee ruiskutusveden pH:ta lähelle 5:ttä, joka on optimitaso useimmille kasvinsuojeluaineille. Tuote sisältää puskuroivaa ainetta, mikä estää pH-arvoa laskemasta liikaa. X-change myös pehmentää vettä, joka on eduksi kasvinsuojeluaineille. Valmisteen käyttö vähentää myös vaahtoamista.

Käytössä huomioitavaa:

Aine ei vaikuta kasveihin millään tavalla mutta sen käyttö yhdessä kasvinsuojeluaineiden kanssa varmistaa parhaan tehon saamisen eri aineista.

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l / 4 kpl