Sopimusmalleja joka tarpeeseen

Sopimus Raisioagron kanssa luo hyvän lähtökohdan nopeasti vaihtuvien markkinatilanteiden hallintaan. Sopimustoiminta varmistaa viljelijälle asiakkaan ja käyttäjän suunnitellulle sadolle. Markkinahintainen sopimus takaa toimituspaikan, mutta hintariskiä pystyy hallitsemaan keskihintasopimuksella tai kiinteähintaisella sopimuksella.
 

Uusia sopimusmalleja ja kauppatapoja

 

Keskihintasopimuksia on voinut tehdä muutamanvuoden ajan. Usein viljan myyjä toivoo voivansa saada markkinoiden parhaan hinnan, harvoin tämä kuitenkaan onnistuu, koska viime vuosina viljamarkkinat ovat eläneet voimakkaasti, hintojen vaihtelut ovat suuria ja tulevan ennustaminen on mahdotonta. Viljakauppojen ajoittumiseen vaikuttavat myös muut tekijät kuin markkinatilanne, kuten esim. tilanvarastokapasiteetti, kelirikko, syys- ja kevätpeltotyöt, lomat. Keskihintasopimuksessa toimitus voi tapahtua milloin vain hintajakson aikana ja näin hintariski pienenee, koska hinta perustuu koko jakson keskiarvoon.

 

Raisioagrolle keskihintainen sopimusmalli on tärkeä, koska se auttaa tasaamaan raaka-aineen toimitusvirtaa, mikä on välttämätöntä oman tuotantoketjumme hyvälle toimivuudelle. Siksi haluamme myös rahallisesti merkittävästi kannustaa kyseisen keskihintaisen sopimusmallin käyttöä sopimuslisällä, joka on 5 €/tn. Keskihintasopimuksen sopimuslisä varmistaa, että saat aina toimitusjakson keskimääräistä hintaa paremman hinnan.

 

Varastoimissopimus on uusi sopimusmalli. Viljan varastointi tilalla on oiva tapa varmistaa viljan hinta ja saada varastoinnista korkotuottoa.

 

Tilahintakauppa on myös uusi tapa hoitaa viljakauppaa. Viljasta maksetaan hinta tilalla eli Raisio hoitaa viljaerän kuljetuksen ja rahdin. Toimitusjaksohinnoittelu on myös uusi tapa toimia. Hinnastossamme näkyy tulevien kuukausien hinnat. Voit kiinnittää toimituksiisi nämä hinnat ja varmistaa toimituksen kyseiselle ajanjaksolle.