Tuotostutkan avulla parempiin tuloksiin

 

Tuotostutka on lypsyrobottitiloille suunniteltu palvelu, jonka avulla maitotila voi parantaa kannattavuuttaan kasvattamalla lehmien tuotosta ja kestävyyttä.
Kun kokeneet asiantuntijat analysoivat reaaliaikaisesti internetiin kytkettyjen robottien keräämää tietoa lypsyistä, maidon määrästä ja pitoisuuksista, se auttaa tuottajaa säätämään lehmien ruokintaa nopeasti ja tarkasti.

 

Tähänastiset kokemukset ovat rohkaisevia ja maidontuottajat ovat ottaneet palvelun innokkaasti vastaan. Hankkeessa on nyt mukana yli 200 asiakasta eri puolilta Suomea - ja mukaan ilmoittautuu koko ajan lisää robottitiloja!

 


Tavoitteena tuotannon kannattavuuden parantaminen
 

Maitotilojen rakennekehitys etenee nopeasti. Samanaikaisesti tarve parantaa tuotannon kannattavuutta kasvaa. Lypsyrobottien yleistyminen mahdollistaa tuottavuuden parantamisen hyödyntämällä robottien keräämää lehmäkohtaista tuotostietoa. Internetiin kytkeytyneet lypsyrobotit seuraavat maidon tuotos- ja pitoisuusarvoja reaaliaikaisesti, paikasta riippumatta.  

 

- Suurin harppaus otetaan, kun ruokintaosaaminen kytketään reaaliaikaiseen tuotoksen seurantaan. Rehuinnovaatioiden hyöty kertautuu, kun ruokintaa voidaan säätää reaaliajassa, kertoo Raisioagron tutkimusjohtaja, dosentti Ilmo Aronen.

 

Näin Tuotostutka toimii

Robottiseurantaa tekee Raisioagron kehityspäällikkö Katri Virtanen Raision pääkonttorilta käsin. Apuna hänellä on maatalouslalaa opiskelevat Sini Kuiri sekä Anne Vuorenpää.

 

Tilan lypsyrobotteihin otetaan etäyhteys säännöllisin väliajoin tietojen keräämistä varten. Anne ja Sini analysoivat robottien keräämän tiedon, ja koostavat tiedoista raportin, joka toimitetaan tilalle sähköpostitse.

 

Sähköpostiin lähetetty raportti peilaa nykyhetkeä edeltävään raporttiin. Näin pystytään vertaamaan mitä muutoksia tuotoksissa on tapahtunut ja mihin asioihin tai eläimiin kannattaa kiinnittää huomiota. 

 

Molemminpuolinen hyöty

Asiakastila saa yhden silmäparin lisää tarkkailemaan tuotostasoa, maidon määrää ja pitoisuuksia, lypsyaktiivisuutta, ketoosiriskisiä/hapanpötsistä kärsiviä eläimiä, robotin väkirehun ja tuotetun maidon välistä rehuhyötysuhdetta ym. robotilta saatavia tietoja. Tuloksia seuraamalla voidaan etsiä käytettävissä olevaan säilörehuun parhaiten sopivaa väkirehuruokintaa, tuloksena mahdollisimman taloudellinen ruokinta.


Raisioagro puolestaan saa tietoa tuotekehitystä & tulevaisuuden ruokintaratkaisuja varten. Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi. Tiedot raportoidaan vain kyseessä olevalle asiakastilalle, ei kolmansille osapuolille.


Liity mukaan Tuotostutkaan!

Tuotostutkassa on mukana jo yli 200 tilaa ja määrä kasvaa koko ajan. Tyytyväisi asiakkaita on ympäri Suomen. 


Tuotostutka-lypsyrobottiseuranta ei sido tilaa mihinkään ja siitä voi erota koska vaan. Palvelu on maksuton. Tila voi käyttää minkä tahansa valmistajan rehuja.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Katri Virtanen 044 782 1363 tai katri.virtanen@raisio.com