Raisioagron toimintatapa

Raisioagrossa yhdistyvät ruokinnan sekä kasvinviljelyn ammattitaito ja osaaminen. Tarjoamme laajan valikoiman korkealaatuisia rehuja, siemeniä sekä muita tuotantopanoksia ja –tarvikkeita. Sopimusviljelijöillemme tarjoamme kilpailukykyisen vaihtoehdon viljelykasvien toimituksille suoraan jalostavalle yritykselle.

 

Kotieläintuottajat ja kalankasvattajat saavat aina ajantasaista tietoa rehuseoksista ja ruokintamenetelmistä tuotantoaloittain erikoistuneilta asiakkuusvastaavilta, verkkosivuiltamme sekä asiakaslehdistä AgroMakasiini ja AquaMakasiini. 

 

Toiminnan laatu

Maatilarehut toimitetaan 90-prosenttisesti irtorehuina suoraan tehtaalta kotieläintuottajille, kalanrehut pääosin suursäkeissä kalankasvattajille. Raisioagron oma organisaatio hoitaa myynnin, toimitukset ja laskutuksen. Halutessaan asiakkaat saavat laskun myös meijerin kautta.

 

Raisioagron työtä ja toimintaa ohjaa asiakkaiden tarpeet huomioon ottava Raisio Oyj -konsernin yhteinen toimintajärjestelmä. Laatu- ja ympäristöasiat kattava toimintajärjestelmä täyttää laatu- ja ympäristöstandardien SFS-EN ISO 9001:2008 ja SFS-EN ISO14001:2004 vaatimukset. Toimintajärjestelmän sertifiointiarvioinnit suorittaa Inspecta Sertifiointi Oy.

 

Raisioagron laatujärjestelmä sisältää tuotantovälineiden, raaka-aineiden ja rehuseosten HACCP- riskinarviointiin perustuvan laadunvarmistus- suunnitelman. Omavalvontaan kuuluvista näytteistä tehtiin vuonna 2013 yli 30 000 analyysiä raaka-aineista, tehtaista, tuotteista ja kuljetusvälineistä, ja niistä salmonella-analyysejä oli noin 10 000 kappaletta.