Swipe

  • Varmatoiminen
  • Erittäin tehokas
  • Tehoaa myös luohoon, raiheinään ja rikkapuntarpäähän

Tehoaine: Pinoksadeeni 50 g/l

Swipe on tarkoitettu hukkakauran torjuntaan ohrasta, vehnästä, rukiista ja ruisvehnästä. Hukkakauran tulee ruiskutushetkellä olla orastunut. Tehoaine on sama kuin Axialissa.

Käyttö ja käyttömäärät:

Käsittelyaika on alkukesällä viljan korrenkasvun aikana pensomisen lopulta lähtien aikaiselle lippulehtiasteelle saakka. Valmiste vaikuttaa ainoastaan lehtien kautta, minkä vuoksi hukkakauran ja muiden torjuttavien heinälajien pitää olla orastunut. Hukkakauran röyhyä ei saa näkyä ruiskutushetkellä.

Hukkakaura: 0,7-0,9 l/ha hukkakauran pensomisen lopulta sen lippulehtiasteelle. Vilja on tavallisesti samassa kasvuvaiheessa tuona aikana. Käyttömäärä valitaan ruiskutusajan ja hukkakaurasaastunnan voimakkuuden mukaan. Myöhäisessä kehitysvaiheessa sekä pahassa hukkakaurasaastunnassa käytetään suurinta annosta.

Muut rikkaheinät: Luoho 0,7-0,9 l/ha viljan pensomisasteella ennen rikkaheinän pensomista, raiheinä ja rikkapuntarpää 0,9-1,2 l/ha viljan pensomisasteella ennen rikkaheinän pensomista

Vesimäärä:

100-300 l/ha.

Tankkiseokset:

Swipea voidaan ruiskuttaa seoksena useimpien kasvitautien ja hyönteisten torjunta-aineiden sekä Sonis, Moddus M- ja CCC-kasvunsääteiden kanssa.

Rikkakasvien torjunta-aineista Swipe voidaan ruiskuttaa seoksena Classic 50 T, Express 50 T, Ratio 50 T ja Ratio Combo-valmisteiden kanssa. Sekoittamista muiden rikkakasvien torjunta-aineiden kanssa ei suositella. Niillä käsittely tulee tehdä 7-10 vrk ennen Swipe–ruiskutusta.

Yhdistettäessä Swipe rikkakasvien torjuntavalmisteiden kanssa tulee aina käyttää Swipe-annosta vähintään 0,8 l/ha.

Käytössä huomattavaa:

Viljan tai hukkakauran kasvulle epäedullisissa oloissa, hukkakaurasaastunnan ollessa voimakas tai ruiskutuksen viivästyessä lippulehtivaiheeseen saakka, ei tankkiseoksia rikkakasvien torjunta-aineiden kanssa suositella. Kielletty pohjavesialueilla. Ei saa käyttää suojaviljassa eikä kaurassa.

Tankkiseos rikkakasvien torjuntaan käytettävien valmisteiden kanssa saattaa joissain oloissa heikentää Swipe:n tehoa hukkakauraan. Tiheää viljakasvustoa ruiskutettaessa on varmistauduttava, että ruiskute varmasti saavuttaa kasvuston suojassa olevat pienet rikkaheinäyksilöt.

Ympäristörajoitukset

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l/4kpl

Valmistaja:

Syngenta Crop Protection

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!