Starane XL

Lue lisää esitteestä

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan apilattomilla laidun- ja 

säilörehunurmilla, heinien siemenviljelyksillä, apilattomilla suojaviljoilla sekä syys- ja kevätviljoilla.

  • erittäin laaja teho nurmien kaikkiin rikkoihin
  • toimii varmasti vaihtelevissakin sääoloissa
  • varoaika 10 vrk
  • käyttövalmis seos erityisesti laidun- ja säilörehunurmille
  • sallittu pohjavesialueilla

Tehoaineet:

florasulami 2,5 g/l
fluroksypyyri 1-metyyliheptyyliesteri 144,1 g/l
(vastaa fluroksipyyriä 100 g/l)

Starane XL on uudehko valmiste leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan. Se tehoaa rikkakasveihin pelkästään lehtien kautta. Herkillä lajeilla teho alkaa näkyä parin päivän kuluttua ruiskutuksesta. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit kuihtuvat 3-4 viikossa. Valmistetta voidaan käyttää kaikilla nurmiheinälajeilla.

Starane XL tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio, vesiheinä, ruiskaunokki, taskuruoho, lemmikki, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, peltoukonnauris ja voikukka.
Teho savikkaan, orvokkiin ja tädykkeeseen ei ole riittävä. Pienannosaineiden seoskumppanina Starane XL katkaisee kestävien rikkakantojen muodostumisen.

Käyttö ja käyttömäärät:

Säilörehu- ja laidunnurmet sekä nurmikot ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa ja tarvittaessa ensimmäisen niiton jälkeen, kun rikat ovat lähteneet kasvuun. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa, on paras ruiskutusaika hierakan ollessa täydellä ruusukeasteella.
Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa. Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan oraan 2-lehtiasteelta lähtien pensomisen loppuun mennessä. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinän 2-4-lehtivaiheessa pienintä suositeltua annosta käyttäen.


Säilörehu- ja laidunnurmet, nurmikot sekä viljellyt laitumet: 1,5-1,8 l/ha
Heinien siemenviljelykset: 1,5-1,8 l/ha
Syysviljat: 1,0-1,2 l/ha, seoksissa 0,8 l/ha.
Kevätviljat ja apilattomat suojaviljat: 0,8-1,0 l/ha, seoksissa 0,6 l/ha.

Käytössä huomattavaa:

Starane XL voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5 C. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Ruiskutuksen jälkeen on oltava vähintään 1 tunti sateetonta.
Valmisteelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäessä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärsii kuivuudesta, liiasta vedestä, yöhalloista ym.

Jos Starane XL:llä käsitelty lohko joudutaan rikkomaan, saa samalle lohkolla käsittelyvuonna kylvää viljaa, maissia tai raiheinää. Nurmikoilla voidaan oleskella torjunta-aineen kuivuttua.

Ympäristörajoitukset

Vesimäärä:

100-300 l/ha

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l / 4 kpl

Valmistaja: 

Dow AgroSciences

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!