Sopimusviljelyn vuosi 2014

Sopimus Raisioagron kanssa luo hyvän lähtökohdan nopeasti vaihtuvien markkinatilanteiden hallintaan. Sopimustoiminta varmistaa viljelijälle asiakkaan ja käyttäjän suunnitellulle sadolle. Markkinahintainen sopimus takaa toimituspaikan, mutta hintariskiä pystyy hallitsemaan keskihintasopimuksella tai kiinteähintaisella sopimuksella.

Keskihintasopimuksia on voinut tehdä jo parin vuoden ajan. Kovin moni viljelijä ei kuitenkaan ole valinnut kyseistä sopimusta riskinhallintavälineeksi, siksi olemme muuttaneet sopimusehtoja merkittävästi.  Usein viljan myyjä toivoo voivansa saada markkinoiden parhaan hinnan, harvoin tämä kuitenkaan onnistuu, koska viime vuosina viljamarkkinat ovat eläneet voimakkaasti, hintojen vaihtelut ovat suuria ja tulevan ennustaminen on mahdotonta. Viljakauppojen ajoittumiseen vaikuttavat myös muut tekijät kuin markkinatilanne, kuten esim. tilanvarastokapasiteetti, kelirikko, syys- ja kevätpeltotyöt, lomat. Keskihintasopimuksessa toimitus voi tapahtua milloin vain hintajakson aikana ja näin hintariski pienenee, koska hinta perustuu koko jakson keskiarvoon.

Raisioagrolle keskihintainen sopimusmalli on tärkeä, koska se auttaa tasaamaan raaka-aineen toimitusvirtaa, mikä on välttämätöntä oman tuotantoketjumme hyvälle toimivuudelle. Siksi haluamme myös rahallisesti merkittävästi kannustaa kyseisen keskihintaisen sopimusmallin käyttöä sopimuslisällä, joka on 5 €/tn I- ja II-jaksolle ja 7 €/tn III-jaksolle. Keskihintasopimuksen sopimuslisä varmistaa, että saat aina toimitusjakson keskimääräistä hintaa paremman hinnan.

Raisioagron sopimus- ja hankintaehdot viljelykasveille 2014

Sopimusviljely 2014 esite