Sonis

  • Vahvistaa tehokkaasti kortta
  • Rajoittaa kasvin pituuskasvua
  • Vahvistaa juurten kasvua
  • Vahvistaa korren tyveä
  • Sallittu pohjavesialueilla

Tehoaine:trineksapakki-etyyli 250 g/l

Käyttö ja käyttömäärät:

Ruis ja ruisvehnä ruiskutetaan lippulehtivaiheessa, kun lippulehti on tullut kokonaan esiin, kuitenkin ennen tähkän esille tuloa kehitysasteella Z 39-45 (vrt. Zadoksin asteikko). Syysvehnä ruiskutetaan korrenkasvun aikana, eli 1-solmuvaiheesta lippulehdelle, kehitysasteet Z 31-39. Kasvunsäätökäsittely voidaan myös jakaa kahteen annokseen. Käyttömäärä valitaan syysvehnän kehitysasteen mukaan niin, että aikaisemmassa vaiheessa käytetään pienempää annosta. Kevätviljat ruiskutetaan pääsääntöisesti korrenkasvun lopulla, koska paras laonestovaikutus saadaan yleensä ruiskutettaessa lippulehtivaiheessa. Jos laonuhka on ilmeinen jo ennen lippulehtivaihetta, voidaan käsittely tehdä pensomisen lopulta Z 30 lähtien joko kertaruiskutuksena tai jaettuna käsittelynä. Jaetussa käsittelyssä ensimmäinen ruiskutus tehdään pensomisen lopussa - korrenkasvun alussa Z 30-31 ja toinen ruiskutus tarvittaessa lippulehtivaiheessa Z 37-39. Kaurakasvusto on kuitenkin ruiskutettava viimeistään lippulehden alkaessa tulla esiin kehitysasteella Z 37. Timotein siemenviljelykset käsitellään 1-2 -solmuvaiheen Z 31 ja lippulehtivaiheen Z 38 välillä. Nurminadan siemenviljelykset käsitellään 1-2 -solmuvaiheen Z 31 ja lippulehtivaiheen Z 38 välillä.

Käyttömäärätaulukko:

Kasvilaji Käyttömäärä l/ha kertaruiskutus Käyttömäärä l/ha kerta-annos jaetussa käsittelyssä Kehitysaste Zadox
Ruisvehnä 0,5-0,7   39-45
Ruis  0,5-0,7   39-45
Syysvehnä 0,2-0,3 0,2 31-33
  0,3-0,4 0,2-0,3 34-39
Ohra (2-tahoiset lyhyet lajikkeet) 0,15-0,4 0,15-0,3 30-39
  0,1-0,3 0,1-0,2 30-39
Ohra (monitahoinen) 0,2-0,5 0,2-0,3 30-39
Kevätvehnä 0,2-0,3 0,15-0,2 30-39
Kaura 0,15-0,3 0,1-0,15 30-37
Timotei 0,6-0,8 0,4 31-38
Nurminata 0,6-0,8 0,4 31-38

Vesimäärä:

200 - 300 l/ha.

Tankkiseokset:

 Kevätviljoilla Sonis –valmisteen voi ruiskuttaa tankkiseoksena rikkakasvien torjuntaan käytettävien pienannosaineiden sekä MCPA:n kanssa. Ruiskutettaessa tankkiseoksena muiden fenoksihappovalmisteiden kanssa vioitusriski kasvaa altistavissa olosuhteissa. Soveltuu yhdistettäväksi kasvitautien ja tuhohyönteisten torjunta-aineiden sekä kelaattimuodossa olevien lehtilannoitteiden kanssa. Seoksia kasvitautiaineen kanssa on vältettävä Sonis -valmisteelle aroilla lajikkeilla. Sonis -valmistetta ei saa käyttää tankkiseoksena Stereo-valmisteen kanssa.

Käytössä huomattavaa:

Sonis –valmisteen kokonaismäärä kaksi kertaa ruiskutettaessa saa olla enintään kertaruiskutuksen maksimiannos tai lakoriskin ollessa erityisen suuri 0,1 l/ha sitä enemmän. Suurimpia määriä käytetään vain heikkokortisilla lajikkeilla kasvulle suotuisissa oloissa lakoriskin ollessa erityisen suuri. Lyhytkortisille lajikkeille suositellaan käytettäväksi alimpia käyttömääriä. Kevätviljan aikaisessa kehitysvaiheessa tehtyä käsittelyä voi lakoriskin ollessa suuri vielä täydentää lippulehtivaiheen käsittelyllä. Ruiskutettaessa valmistetta yhdessä kasvitautien torjunta-aineen kanssa vähennetään Sonis -valmisteen määrästä 0,1 l/ha. Alin käyttömäärä tankkiseoksissa on kuitenkin 0,1 l/ha. Erityisen rehevässä syysviljassa klormekvattikloridiruiskutus viljan 1-solmuvaiheessa voi olla tarpeen riittävän lujan korren saavuttamiseksi. CCC-ruiskutuksen jälkeen tapahtuvassa Sonis -käsittelyssä ei tule käyttää kaikkein suurimpia annoksia. Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta, märkyydestä, ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta.

Ympäristörajoitukset

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l/4kpl

Valmistaja:

Syngenta Crop Protection

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!