Rodeo

Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen.

  • edullinen
  • varma teho
  • sallittu pohjavesialueilla viljellyillä alueilla
  • Monsanton valmistama

 Tehoaine:

glyfosaatti 360 g/l.

Monsanton valmistama laadukas perusglyfosaatti.

Käyttö ja käyttömäärä:

Valmiste vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta, joten rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Juolavehnässä tulee olla vähintään 3-4 vihreää lehteä (10-15 cm korkeaa). Monivuotiset rikkayrtit torjutaan juuri ennen niiden kukintaa tai sen aikana, kuitenkin aina ennen rikkakasvien tuleentumista. Hukkakaura torjutaan viimeistään sen tullessa röyhylle. 

Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta tai sade ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää valmisteen tehoa. Valmisteen teho alkaa näkyä 10-14 vrk:n kuluttua ruiskutuksesta. Maata ei saa muokata ennen ruiskutusta. Ruiskutuksen jälkeen maa voidaan kyntää tai muokata vasta, kun rikkakasvien väri on muuttunut punavioletiksi tai keltaiseksi, tavallisesti noin 2-4 viikon kuluttua ruiskutuksesta.

Valmiste ei tehoa jäätyneessä kasvustossa. Halla ei kuitenkaan heikennä tehoa, jos ruiskutus tehdään sulaneeseen kasvustoon. Käyttömäärä juolavehnään: 3 l/ha + kiinnite 0,5 l tai yksinään 4 l/ha. 

Katso tarkemmat käyttömäärät oheisista myyntiohjeista.

Myyntietiketti

Käytössä huomattavaa:

Käyttöä rajoitettu pohjavesialueilla: viljelemättömillä alueilla vain pesäkekäsittely, viljellyillä alueilla sallittu pohjavesialueilla.

Varoaika rehuohra-, rehukaura- sekä rypsi- ja rapsiviljelyksillä 10 vrk. Käyttö leipäviljoilla ja siemenviljoilla ennen puintia on kielletty.

Puutarhakasvien rivivälien ruiskuttaminen on sallittu ainoastaan erikoisruiskulla siten, että

tuulikulkeuma viljelykasveihin pystytään estämään kokonaan. Sivelymenetelmää ei saa käyttää vadelma- ja mesimarjaviljelyksillä eikä rönsyjen poistamiseen mansikkaviljelyksiltä. Marjastus ja sienestys on kielletty lehvästöruiskutusalueella käsittelystä vuoden loppuun.

Käsiteltyjä viljan olkia ei saa käyttää eläinten rehuksi.

Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eikä levitysvälineitä puhdistaa 15 metriä lähempänä vesistöjä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta. Ruiskutettaessa on varmistauduttava, ettei torjunta-ainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana. Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin.

Viljelemättömillä alueilla, jotka sijaitsevat tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II), valmistetta tulee käyttää vain pesäkekäsittelynä.

Ympäristörajoitukset

Pakkaus/tukkupakkaus:

20 l / 32 kpl lavassa

Valmistaja: 

Monsanto  Crop Sciences

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!