Raisioagro, edelläkävijä

Elämme luonnosta, luonto elää meistä. Lause sopii hyvin Raisioagron kalanrehujen tuotekehitystyön yhdeksi perustaksi. Olemme selkeä edelläkävijä kalanrehujen ympäristöasioissa ja niihin liittyvissä innovaatioissa Suomessa ja miksei koko maailmassa.

Edelläkävijyyttä on vaikea mitata, mutta sitä on helppo arvioida taannehtivasti tehdyn työn perusteella. Olemme tuoneet Suomen kalanrehumarkkinoille ensimmäisenä merkittäviä kasvatustehokkuuteen ja sitä kautta ympäristöön vaikuttavia uutuuksia, mutta myös suoraan ympäristöön liittyviä innovaatioita. Työ on tehty yhteistyössä suomalaisten tutkimuslaitosten ja kalanviljelijöiden kanssa.

1990-luvulla toimme markkinoille ensimmäisen korkeaenergisen, rasvatasossa 30 prosentin maagisen rajan saavuttaneen Royal-kasvatusrehun. Lähes samaan aikaan (1993) markkinoille tuotiin ensimmäinen todella matalafosforinen rehu Elite LP, jonka fosforitaso oli jo tuolloin 0,8 prosenttia.

1997 rasvatasossa noustiin reilusti yli 30 prosentin Royal Plus-rehuilla ja samaan aikaan otettiin käyttöön myös rehujen aminohappotäydennys, jonka ansiosta rehujen typpitasot laskivat merkittävästi. Tätä vuotta voidaan pitää todellisena ympäristörehun syntyvuotena. Yksittäisestä erittäin merkittävästä ympäristöllisestä uutuudesta voi vielä mainita Hercules LP-fytaasirehun, joka tuotiin markkinoille vuonna 2009. Fytaasi-innovaatiossa isojen kirjolohien rehuissa olimme ensimmäisiä maailmassa.

Ympäristön kannalta merkittävää on myös rehujen oikeanlainen käyttö. Olemme rakentaneet ja kehittäneet, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, tuotteillemme tarkkoja ruokintasuosituksia aina 1980-luvulta asti. Nykyisin niitä voidaan pitää erittäin tarkkoina.

Kalankasvatuksen tulevaisuuskeskustelut ovat lisääntyneet maailmalla merkittävästi. Keskustelu kohdistuu kestävän kehityksen tuotantotapoihin, joihin rehuratkaisumme ja koko suomalainen kalanviljelyelinkeino on jo mukautunut.

Rehujemme ja toimintamme linjat perustuvat näköalapaikkaan, josta näkee kauas. Yhteistyö osaavien kalankasvattajien , eri viranomaisten, ja Raisio-konsernin elintarvike-, sekä  ympäristöosaajien kanssa  auttavat meitä ennakoimaan suomen ja maailman elintarvikemarkkinoiden muutokset. Reagoimme niihin vastaisuudessakin nopeasti. Kehitystyömme suomalaisen kalanviljelyelinkeinon hyväksi jatkuu.