Pastat ja bolukset täydentävät tasapainoista ruokintaa

Tasapainoinen ruokinta on peruslähtökohta, kun pyritään parantamaan lehmien kestävyyttä. Erityisesti poikimisen tienoilla lehmän vastustuskyky laskee ja erilaiset tuotantosairaudet voivat alentaa tuotosta tai johtaa jopa lehmän poistoon. Piilevä poikimahalvaus, hapanpötsi, syömättömyys, ruokintahäiriöt, ketoosi ja hedelmällisyyshäiriöt ovat osittain ruokintaperäisiä ongelmia, joita voidaan ehkäistä oikealla ravitsemuksella.

Akuutteja ongelmia voidaan vähentää Raisioagron Melli-bolusten sekä Raisioagro-pastojen avulla. Mellikivennäiset ylläpitävät lehmän hyvinvointia, joten ruokintaa kannattaa täydentää niiden avulla.

 

Turvaa karjasi terveyttä Melli-boluksilla

Raisioagron Melli-kalsiumbolus on poikivan lehmän nopeavaikutteinen kalsiumlähde. Boluksella voidaan ehkäistä poikimisen aikaan tapahtuva veren kalsiumtason lasku. 

 

Raisioagron muut Melli-bolukset varmistavat lehmän hivenaineiden saannin tasaisesti usean kuukauden ajan. Erityisesti umpilehmien hivenaineiden saanti voi olla puutteellista. Se näkyy eläimen terveydessä ja hedelmällisyydessä. Pitkävaikutteinen Melli-Bolus Umpi turvaa E-vitamiinin ja kaikkien umpilehmän tarvitsemien hivenaineiden saannin. 

 

Seleenin puutteessa lehmän vastustuskyky heikkenee, maidon solupitoisuus nousee ja tulehdusriski kasvaa. Melli-Bolus Seleenin hivenaineet vapautuvat hitaasti puolen vuoden aikana ja turvaavat näin karjan seleenin saannin. 

 

Melli-Bolus Kasvu sopii sekä lypsylehmille, emolehmille että kasvaville hiehoille. Sen ravinteet vapautuvat tasaisesti kuuden kuukauden aikana.

 

Tehokkaita pastatuotteita lehmille

 

Raisioagro Sooda-pasta on nopea ensiapu hapanpötsistä kärsivälle lehmälle. Hapanpötsistä voidaan puhua, kun pötsin pH on alle 5,5 (normaali 6,5-7,0).  Hapanpötsiä esiintyy myös piilevänä, mikä ei näy selvästi ulospäin: lehmät syövät tavallista vähemmän ja maidontuotanto jää normaalia alemmaksi.   

 

Raisioagro Sooda-pasta nostaa välittömästi pötsin pH:ta lehmillä, jotka ovat taipuvaisia hapanpötsiin tai juoksutusmahaongelmiin. Pasta sisältää runsaasti pötsin happamuutta neutralisoivaa natriumbikarbonaattia. Lisäksi siinä on energiarikasta propyleeniglykolia ja glyserolia. Sopii myös lampaille ja vuohille.

 

 

Raisioagro Kalsium-pasta on erinomainen kalsiumlisä poikivalle 

lehmälle, jolla on vaara sairastua poikimahalvaukseen. Pastaa voidaan antaa lehmälle myös rutiininomaisesti toisesta poikimakerrasta lähtien. Pasta sisältää runsaasti kalsiumia, 55 g/tuubi. Kalsiumlähteinä ovat kalsiumkloridi ja kalsiumpropionaatti, joita lehmä pystyy käyttämään tehokkaasti hyväkseen veren

kalsiumpitoisuuden nostamiseen

 

 

Raisioagron Ketoosi-pasta, on täsmäapu lehmälle, joka kärsii energiavajauksesta. Raisioagro Ketoosi–pasta on tehokas ja nopeavaikutteinen 

energiapommi. Se nostaa nopeasti lehmän veren sokeripitoisuutta ja kohentaa lehmän ruokahalua. Pastaa voidaan käyttää täsmäapuna lehmille, joilla on riski sairastua ketoosiin tai jotka kärsivät piilevästä ketoosista. Ennaltaehkäisyyn sopii Aseto-Melli sen sisältämän korkean propyleeniglykolin takia. 

 

 

Raisioagro Sooda toimitetaan 6 tuubin laatikossa. Kalsium- ja Ketoosipastoja saa suurpakkauksessa, jossa on 24 kappaletta tuubeja. Pastoja voi hankkia huoleti varastoon, sillä kotimaassa valmistettujen pastojen säilyvyysaika on pitkä, kaksi vuotta. Tutustu pastoihin verkkokaupassamme. 

 

Tuotteita hapanpötsiongelmiin

Lypsykauden alun lehmillä on helposti hapanpötsiongelmia,etenkin tärkkelys- ja sokeritason noustessa rehuannoksessa. Pötsi-Melli estää hapanpötsiongelmia, jolloin akuutit ongelmat ovat harvinaisia.

 

Kiima-Melli pH on lypsykauden jauheinen kivennäinen, johon on lisätty pötsin pH:ta tasapainottavia aineita.   

 

Akuutissa hapanpötsiongelmissa tilannetta voidaan nopeasti helpottaa antamalla lehmälle yllä mainittua Raisioagro Sooda-pastaa.