Öljykasvit

Öljykasvit ovat hyvän esikasviarvonsa ja maan kasvukuntoa parantavan vaikutuksensa vuoksi suositeltavia kasveja viljelykiertoon. Öljykasvit auttavat myös kasvipeitteisyysvaatimusten täyttymisessä, koska niiden sänki on talven jälkeen helposti viljeltävissä. Eduksi voi laskea myös viljoja pienemmän varastointi- ja kuljetustarpeen. Maan rakenteesta huolehtiminen ja hyvän taimettumisen varmistaminen ovat tärkeimpiä öljykasvien viljelyn onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Parhaat vinkit öljykasvien viljelyyn

Muista viljelykierto
- rypsiä tai rapsia samalle lohkolle vain joka 5. vuosi
- viljelykierron avulla pidetään öljykasvien taudit kurissa

Valitse hyväkuntoinen lohko ja poutimaton maalaji
- varmistaa tasaisen taimettumisen, mikä puolestaan vähentää rikkakasveja

Valitse laji tai lajike tuotanto-olojen mukaan
- rapsi Etelä- ja Länsi-Suomeen aikaisille lohkoille
- rapsin edut: suurempi sato, korkeampi öljypitoisuus ja vähäisempi kasvitautiriski kuin rypsillä
- rypsi sopii koko tuotantoalueelle

Kylvä tarkasti!
- viljely onnistuu myös suorakylvönä sekä kevytmuokattuun maahan
- 6-8 kg siementä/ha riittää suotuisissa oloissa
- kylvä rypsi lämpimään maahan
- rapsin voi kylvää aikaisemmin

Huomioi lannoituksessa lajikkeiden parantunut sadontuottokyky
- öljykasvit tarvitsevat tasapainoisesti ravinteita
- huomioi erityisesti rikin, fosforin ja boorin riittävyys

Seuraa ja torju tuholaiset ja kasvitaudit
- tarkkaile peltoa erityisesti taimettumisvaiheessa ja ensimmäisten nuppujen ilmaannuttua
- pidä silmällä sademääriä ja pahkahomeriskiä

11 syytä viljellä rypsiä ja rapsia

 1. Kylvösiemenet ovat viljoihin verrattuna edullisia (n. 40 €/ha, viljoilla 80-150 €/ha).
 2. Kylvö sujuu nopeasti, koska siementä menee vähän (n. 8 kg, viljansiemeniä n. 250 kg). Hybridirapsien kylvöömäärä noin puolet normaalista.
 3. Rypsi ja rapsi kestävät syksyn sateita eivätkä varise. Ne voidaan puida viimeisenä.
 4. Sadon varastointi ei tarvitse suuria tiloja.
 5. Rahtikustannukset ovat pieniä, koska sadon arvo tonnia kohden on suuri.
 6. Rypsiä ja rapsia otetaan vastaan myös puintituoreena.
 7. Esikaviarvo on 500 - 1500 kg/ha viljaa enemmän seuraavana vuonna.
 8. Rypsi ja rapsi katkaisevat kasvitautien kierron yksipuolisessa viljanviljelyssä.
 9. Peltojen kevytmuokkaus onnistuu hyvin rypsin ja rapsin jälkeen. Sängen voi jättää tarvittaessa muokkaamatta talven yli.
 10. Rypsin ja rapsin hinta on korekalla viljoihin verrattuna. Kun hinnan kiinnittää jo nyt, sadosta voi saada erittäin hyvän tuoton.
 11. Hehtaarit rypsille ja rapsille ovat poissa vilja-alasta, mikä tasaa viljamarkkinoita.

Kevätöljykasvien lannoitusohjelma PDF

Syysöljykasvien lannoitusohjelma PDF

 

Öljykasvien kasvinsuojeluohjelmataulukko      
Rikkatorjunta
Siemenrikkakasvien torjuntaan 2-4 lehtiasteella Suorakylvöpelloille ennen kylvöä Clearfield lajikkeille kattava torjunta
Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha Ranger glyfosaatti 3 l/ha + Sito Plus 0,5 l/ha Clamox
Kirpputorjunta taimettumisvaiheessa
Hyötyhyönteiset säästävä  Perinteinen pyretroidi
Mavrik 0,2 l/ha Decis Mega 0,1 l/ha
Kuoriaistorjunta nupulletulosta kukintaan 
Ensimmäiseen ruiskutukseen Toiseen ruiskutukseen Toiseen ruiskutukseen
Avaunt 0,170 l/ha Biscaya 0,3-0,4 l/ha Mospilan 150 g/ha
 
 
Pahkahometorjunta täyden kukinnan aikaan 
Proline 0,5-0,7 l/ha tai Mirador 0,8-1,0 l/ha
Hukkakauran torjunta
Targa 1,0 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha
Juolavehnän torjunta
Targa 2,0 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha
Tarkista tiedot ja ympäristörajoitukset käyttöohjeesta ennen käyttöä. 


 

Syysrapsin viljelyohje 2013  

 • Syyrapsin siemen myydään yksiköittäin.
  • Yksikön säkki sisältää 1,5 miljoonaa itävää siementä ja sen paino on  9-15 kg (Pioneer Maximus 2 miljoonaa/yksikkö.
 • Yksikön säkillä kylvää käytännössä 2-3 ha (Pioneer Maximus 3-4 ha. Tätä suuremmat tiheydet ovat yleensä haitaksi, koska taimet alkavat kilpailla toistensa kanssa ja kasvaa ylöspäin  juuriston sijaan. Tällöin talvenkesto heikkenee.
  • 75 kpl/m2 tiheys tarkoittaa, että säkillä (yksiköllä) pääsee 2 ha
  • 60 kpl/m2 tiheys tarkoittaa, että säkillä (yksiköllä) pääsee 2,5 ha
  • 50 kpl/m2 tiheys tarkoittaa, että säkillä (yksiköllä) pääsee 3 ha 
 • Aikaisissa kylvöissä ja hyvissä olosuhteissa käytetään pienempiä kylvötiheyksiä, myöhäisissä kylvöissä ja huonoissa olosuhteissa käytetään korkeampia tiheyksiä.
 • Suositeltu kylvöajankohta on 1.-20.8.
 • Tarvittaessa kylvö joka toisella vantaalla, joka mahdollistaa pienen siemenmäärän.
 • Kylvösyvyys: Raskaat maat:  2-3 cm, Kevyet ja kuivat maat: 3-4 cm ja hyvä tiivistys

 

 • Lannoitus syksyllä:
  • Voimakkaasta syksyn typpilannoituksesta hyötyä, jopa 60 kg typpitarve syksyllä. Ympäristötuen mukainen maksimi on 30 kg typpeä syksyllä.
  • Tarvittava fosfori ja kaliumlannoitus myös huomioitava syksyllä.

 

 • Kasvinsuojelu syksyllä:
  • Ei saa olla esikasvilla käytetty maavaikutteisia gramma-aineita. Erityisesti Ally, Ally Class ja Logran. Mutta myös Primus, Sekator, Tooler, Monitor ja Broadway.
  • Kirppa- ja etanat syksyllä. Etanoihin tehoavat Sluxx -syötit.
  • Butisan TOP (Butisan S:kin käy, mutta matarateho puuttuu) tai Galera syksyllä, Galeraa ei kuitenkaan ole rekisteröity syyskäyttöön.
  • Jääntiviljaa ei saisi tulla paljoakaan taimien joukkoon. Kyntämättömillä mailla sitä voi torjua Targa Superilla 1 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha.
  • Kasvunsäätö 4-6 lehtiasteella tautiaine Juventuksella 0,1 l/kasvulehti. Välttämätöntä etenkin Vectran tyyppisillä lajikkeilla, jotka eivät ole puolikääpiölajikkeita. Kasvunsäädön merkitys korostuu jos kylvön jälkeen lämpösummaa kertyy reilusti.

 

 • Kasvinsuojelu keväällä:
  • Jos rikkoja on välttämätöntä torjua keväällä, Matrigonilla voi torjua saunakukkaa. Galeralla on kevätkäytössä vikuutusriski, mutta jos rikat uhkaavat vallata koko pellon sitä on käytettävä alhaisella kiinnitemäärällä (0,1 l/ha Dassoilia) aikaisin keväällä eikä stressaavissa olosuhteissa. Targa Superilla voi torjua juolavehnää ja hukkakauraa.  
  • Tuholaistorjunta ja taudit: Kuoriaiset torjutaan huolellisesti keväällä kuten kevätöljykasveiltakin. Kasvusto kukkii jo toukokuussa. Pahkahometorjunta hyvässä kasvustossa yleensä kannattava täyden kukinnan aikaan Proline 0,5-0,7 l/ha tai Mirador 0,8-1,0 l/ha.

 

 • Lannoitus keväällä:
  • Mahdollisimman aikaisin keväällä typpi- ja rikkilannoitus kasvuston potentiaalin mukaan. Varsin harvakin kasvusto täyttyy haaromisen kautta. Hyvä kasvusto käyttää kaiken tarjolla olevan typen (ympäristötuen maksimi savimaalle 140 kg/ha jos saavutettu satotaso aikaisimmilta vuosilta 2500 kg/ha) ja rikkiä tarvitaan noin 15 kg/satotonni hehtaarille.