Mirador 250 SC

Tautien torjuntaan kaikilla viljoilla. Mirador on uutuustuote Suomessa, mutta sen tehoaine on tuttu Amistarista.

  • antaa pitkän suojan
  • ehkäisee viljan ränsistymistä
  • strobi, eli vaatii seoskumppanin, kuten Stereon tai Prolinen

Mirador soveltuu muun muassa härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla, ränsistymistä edistävienhomesienten torjuntaan kaikilla viljoilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruosteja lehtilaikkutautien sekä härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja laikkutautien torjuntaan pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen torjuntaan ristikukkaisilla öljykasveilla.

Käyttö ja käyttömäärät:

Paras teho saavutetaan tekemällä käsittely tautisaastunnan alkamisvaiheessa heti, kun ensimmäiset merkit tulevat näkyviin tai kun on riski tautisaastunnalle. Tarve riippuu sääoloista ja tautipaineesta. Suurinta sallittua annosta käytetään, kun tautipaine on suuri, viljellään taudeille arkoja lajikkeita, kasvusto on rehevä ja/tai ruiskutusolosuhteet ovat epäedulliset.

Resistenssiriskin välttämiseksi valmistetta käytetään tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin muun eri tavalla vaikuttavan aineen kanssa.

Syys- ja kevätvehnä:

Härmä torjutaan pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen saakka taudin esiintymisestä riippuen. Laikkutautien paras torjunta-aika on yleensä tähkälletulovaiheessa.

Käyttömäärä: 0,25-0,5 l/ha +

esim. Proline 0,3 l/ha

Ohra:  Korrenkasvun aikana, tavallisesti lippulehtivaiheessa

Käyttömäärä: 0,25-0,4 l/ha +

esim. Proline 0,3 l/ha

Kaura: Korrenkasvun aikana, viimeistään ennen kukintaa

Käyttömäärä: 0,25-0,4 l/ha +

esim. Proline 0,3 l/ha

Ruis ja ruisvehnä:  Tautien esiintymisen alkuvaiheessa korrenkasvun aikana.

Käyttömäärä: 0,4-0,5 l/ha +

esim. Proline 0,3 l/ha

Syys- ja ruisvehnä sekä ruis: Lumihometta vastaan syksyllä kasvukauden päättyessä, kun oraiden kasvu hidastuu. Käsittely tulee tehdä ennen pysyvän lumen tuloa lämpötilan ollessa yli 0°C

Käyttömäärä: 0,4 l/ha tankki-seoksena jonkin muun lumihomeen torjuntaan hyväksytyn valmisteen kanssa

Siemenheinä:  Korrenkasvun aikana, tavallisesti lippulehtivaiheessa

Käyttömäärä: 0,8-1,0 l/ha tai 0,3-0,4

Samalla viljelyksellä saa valmistetta käyttää korkeintaan kaksi kertaa ja korkein yhteenlaskettu käyttömäärä on 2,0 l/ha kasvukauden aikana.

Vesimäärä:

200-500 l/ha. Suurinta määrää käytetään rehevissä kasvustoissa.

Käytössä huomattavaa:

Voidaan yhdistää useimpiin rikkakasvien, hyönteisten ja kasvitautien torjunta-aineisiin sekä kasvunsääteisiin. Ravistettava ennen käyttöä.

Valmiste on sateenkestävä sen kuivuttua lehtiin, yleensä 1-2 tuntia ruiskutuksesta. Älä ruiskuta kosteaan kasvustoon. Eräät omenalajikkeet ovat herkkiä valmisteelle. Ruiskutettaessa on erityisesti varmistettava, ettei ruiskutussumua pääse kulkeutumaan omenapuihin. Mirador 250 SC -käsittelyn jälkeen on ruisku pestävä huolellisesti, mikäli samalla ruiskulla käsitellään omenapuita.

Ympäristörajoitukset

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l / 4 kpl.

Valmistaja:

Makteshim-Agan Holland B.V.

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!