Markkinakatsaukset

 

Vilja- ja öljykasvimarkkinoilla tilanteet saattavat vaihdella nopeastikin. Tarjonta- ja kysyntätilanteella on suora vaikutus hintoihin. Vilja- ja öljykasvikauppa on kansainvälistä kauppa ja muutokset toisella puolella maapalloa vaikuttaa välillisesti myös meidän viljamarkkinatilanteeseen. Viljamarkkinan kehitystä tai viljojen hintojen muutoksia on mahdoton ennustaa, mutta markkinoiden seuraaminen on välttämätöntä, sekä viljan myyjän että ostajan osalta.

 

Raisioagro julkaisee markkinakatsauksia säännöllisesti. Viimeisin katsaus on julkaistu 10.10.2014 löytyy täältä