Mallasohra

Hyvä, tasainen mallasohran laatu on kotimaisen maltaan käytön ja myös viennin osalta avainasemassa. Vaikka sääoloilla on aina merkittävä osuus, viljelijä voi vaikuttaa ratkaisevasti viljelyn onnistumiseen. Keskeiset tekijät ovat hyvälaatuinen ja suurikokoinen kylvösiemen, typen määrän oikea mitoitus sekä kasvuston suojaaminen terveeksi ja elinvoimaiseksi tuleentumiseen saakka.

Lannoitus ja maalajit

Typpilannoitus vaikuttaa ratkaisevasti mallasohran laatuun. Liiallinen typpimäärä aiheuttaa kaksitahoisella mallasohralla korkean valkuaispitoisuuden. Kun kaksitahoisten lajikkeiden typpilannoitus ylittää 90 kg/ha, riski valkuaispitoisuuden kohoamisesta yli hylkäysrajan on ilmeinen. Pitkän kasvuajan lajikkeilla riski on pienempi. Lähtökohtana kaksitahoisten lajikkeiden typpilannoituksessa pitää olla, että vaihtelevissa sääoloissa valkuaispitoisuus ei nousisi yli 10,5 %:n.

• Typpilannoitus tarkennetaan lohkon ja aikaisempien kokemusten mukaan. Mikäli mallasohrasadon valkuaispitoisuus on yleensä ollut yli 10,5 %, on syytä vähentää typpilannoitusta. Torjumalla kasvitaudit voidaan ravinteet ohjata sadonmuodostukseen, mikä pienentää korkean valkuaisen riskiä.

• Suositeltua typpilannoitusta vähennetään 10–20 kg/ha, jos esikasvina on ollut kesanto, apila tai herne tai maassa on kasveille käyttökelpoista typpeä muusta syystä normaalia suurempi määrä.

• Eloperäisille maille mallasohran viljely ei yleensä sovellu, koska typpeä vapautuu hallitsemattomasti.

• Lietettä tai lantaa saaneet lohkot eivät sovellu mallasohran viljelyyn, koska niiden typpivaikutus on arvaamaton.

• Kylvön myöhästyessä normaalista ajankohdasta on typpilannoitusta vähennettävä.

Mallasohran lannoitus PDF

Mallasohran kasvinsuojeluohjelmataulukko    
Rikkatorjunta
Laajatehoinen perusseos  Jos lohkolla paljon ohdaketta ja valvattia sekä peltojen tehopuhdistukseen rikoista (torjunta viivästettynä ja lämpimällä kelillä) Jos lohkolla syysitoisia rikkakasveja kuten suuria saunakukkia. Erityisesti suorakylvöpelloille
Cantor MegaPack(=Classic SX 12 g/ha + Cantor 0,4 l/ha) + Sito 0,1 l/ha Ariane S 1,75-2,5 l/ha Ally 1 tab./ha + Primus 0,075 l/ha + Sito 0,1 l/ha
   
Rikkakasviruiskutukseen voidaan yhdistää kirvantorjunta tarvittaessa
Decis Mega 0,1 l/ha 
Tautitorjunta
Verkko- ja rengaslaikun ym. torjunta korrenkasvun alusta tähkälletuloon asti
Tehokkain ja kattavin seos Edullisempi mutta silti tehokas Edullinen kahden tehoaineen seos, ei viivytä valmistumista
Mirador 0,25 l/ha + Proline 0,25 l/ha Mirador 0,25 l/ha + Stereo 0,5 l/ha Stereo 0,8 l/ha
Kovassa tautipaineessa määriä lisätään
Punahometorjunta kukinnan alkaessa
Proline 0,4-0,8 l/ha 
Korrensäätö
Tehokas, erityisesti heikkokortisille Edullisempi
Sonis 0,1-0,4 l/ha Cerone 0,2-0,4 l/ha
Hukkakauran torjunta
Tehokas, hyvät tankkiseosvaihtoehdot Ei pohjavesirajoitusta
Swipe 0,8 l/ha Puma Extra 1 l/ha 
Tarkista tiedot ja ympäristörajoitukset käyttöohjeesta ennen käyttöä.