Lihanaudat

D-arvo ratkaisee väkirehumäärän

Säilörehun hyvä laatu on oleellista lihanautojenkin ruokinnassa. Mitä nuorempana rehu on korjattu, sitä pienemmällä väkirehumäärällä selvitään. Alle puolivuotiaille eläimille on syytä antaa ykköstäysrehua, vaikka perusrehuna olisi hyvä karkearehu.

 

 

Alkukasvatus

Alkukasvatuksessa kannattaa panostaa monipuoliseen ja valkuaispitoiseen väkirehuun. Ykkösrehu on järkevä vaihtoehto puoleen vuoteen saakka, sillä karkearehun syöntikyky on vielä niin pieni, että rinnalle tarvitaan viljaa vahvempi väkirehu valkuaisen osalta. Yli 6 kuukauden ikäiset maitorotuiset lihanaudat pärjäävät viljaväkirehulla ilman valkuaistäydennystä, jos käytössä on hyvä säilörehu. Vanha tai valkuaisköyhä säilörehu edellyttää valkuaislisää.

Pikku-Mullin-Herkku juoton ohelle

Lihanautatilalla välitysvasikoille kannattaa ottaa ensimmäiseksi väkirehuksi Pikku-Mullin-Herkku juoton ohelle. Se toimii vasikalla paremmin kuin pelkästään rypsiin perustuva ykköstäysrehu. Vieroituksen aikainen kasvun notkahduksen riski pienentyy ja kuolleisuus vähenee, kun vasikat ovat suurempia vieroitettaessa.

Juottovasikalla rypsin sulavuus on huonompi kuin soijan. Vehnän sulavuus on parempi kuin ohran. Kypsennetystä vehnästä saadaan vasikalle paremmin sulavaa energiaa kuin prosessoimattomasta viljasta. Pikku-Mullin-Herkun päävilja on kypsennetty vehnä ja valkuaista saadaan myös soijasta, jolloin rehun sulavuus on parempi kuin rypsipitoisen ykkösrehun. Parempi syönti ja kasvu juottokaudella varmistaa isommat vasikat vieroituksen aikaan, jolloin vieroitusongelmat ja ripulit vähenevät ja vasikat ovat terveempiä.

Juottokauden jälkeen väkirehuksi Mullin-Herkku 1

Puoleen vuoteen asti naudoilla on potentiaalia tehokkaaseen kasvuun. Karkearehun syöntikyky on kuitenkin rajallinen, joten hyvänkin säilörehun ohella tarvitaan valkuais- ja energiapitoinen ykköstäysrehu.

Alle 6 kk ikäiset lihanaudat hyötyvät maittavasta ja monipuolisesta ykköstäysrehusta. Väkirehun sekä säilörehun syönti lisääntyvät verrattuna ohra-rypsiruokintaan. Pelkkä vilja ei riitä, vaikka säilörehun laatu olisi erinomainen. Kun alle puolivuotiaille annetaan loppukasvatuksessa käytettävää apetta perusrehuksi, kannattaa sen päälle antaa vapaasti Mullin-Herkku 1:tä. 

Mullin-Herkku 1 sisältää ohran energiaa ja rypsin valkuaista. Rehussa on myös kaikki kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit, joita vasikka alkukasvatuksen aikana tarvitsee. Sooda estää pötsin happamoitumista.

Loppukasvatuksessa säilörehun laatu ratkaisee

Sonnien teuraspainon nousun myötä ruokintaa on jouduttu tehostamaan. Kymmenessä vuodessa sonnien paino on lisääntynyt yli 50 kg. Väkirehun määrä ja koostumus riippuu säilörehun laadusta. Kun kasvutavoitteet pidetään hyvänä, on säilörehu syytä analysoida, jotta täydennys osataan tehdä oikein. Raision ruokintaohjelmalla saadaan laskettua tarkat ja taloudelliset ruokintavaihtoehdot myös lihanautatiloille.

Väkirehun tarve tuplaantuu, kun D-arvolta 720 säilörehu vaihtuu D-620-säilörehuksi. Hyvin nuorena korjatun säilörehun ohella 40 % väkirehun osuus antaa saman kasvun kuin vanhana korjatun rehun ohella 80 % väkirehuosuus (Steen ym. 2002, kaavio)

Hyvän säilörehun ohella yli 6 kk ikäinen maitorotuinen lihanauta pärjää maltillisella väkirehutasolla ja väkirehuksi riittää jopa pelkkä ohra. Jos säilörehun D-arvo on yli 670 ja siinä on valkuaista yli 14 %, ei lisävalkuaista välttämättä tarvita, mikäli rehun säilönnällinen laatu on vielä hyvä ja väkirehua annetaan korkeintaan 50 % kuiva-aineesta. Kivennäisruokinnasta pitää kuitenkin huolehtia. Kasvavan naudan kivennäisiksi sopivat täyskivennäinen Kasvu-Melli TMR tai vaihtoehtoisesti rakeinen Mulli-Melli. 

Vanhana korjatun säilörehun ohella väkirehun osuutta joudutaan nostamaan fysiologisten rajojen yläreunalle, jolloin pötsi happamoituu ja sorkkaongelmien riski kasvaa. Jopa maksapaiseet voivat yleistyä. Elävää hiivaa ja soodaa sisältävä Pötsi-Melli tasapainottaa pötsin toimintaa myös lihanaudoilla ja vähentää siten voimakkaan väkirehuruokinnan aiheuttamia ongelmia.

Raision Mullin-Herkku 2 on monipuolinen lihanautojen loppukasvatusrehu, joka mahdollistaa runsaankin väkirehuruokinnan ilman pötsin happamoitumista. Energia saadaan pääosin ohrasta, lisäksi rehussa on rypsin valkuaista. Uudistetussa koostumuksessa on mukana soodaa enemmän kuin normaalirehuissa. Mullin-Herkku 2 sopii ruokintaan erityisesti, kun säilörehun D-arvo on matala.

Liharotueläimille omat suositukset

Liharotuisten eläinten ruokintaan tarvitaan omat rotukohtaiset suositukset. Jos valkuaista on liian niukasti, kasvu hidastuu ja eläin alkaa rasvoittua liian nopeasti. Suurten rotujen yksilöt voidaan kasvattaa pidempään, jolloin teuraspainotavoite on yli 400 kg. Pienemmillä roduilla päästäneen helpommin parhaisiin laatuluokituksiin, jos teuraspainotavoite ei ylitä 400 kg.

Emolehmien umpikauden kivennäisruokintaan voidaan käyttää Nuolu-Melli Umpi-sankoa, jossa on tarvittavat kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit. E-vitamiini ja seleeni varmistavat hyvän vastustuskyvyn poikiessa. Syntyvät vasikat ovat elinvoimaisempia, kun emon ruokinta on tasapainossa. Laitumelle voidaan viedä Nuolu-Melli kalsium, joka käy sekä emoille, että vasikoille.

Lihanautojen ruokinta pähkinänkuoressa

 

1. Juottokausi

väkirehuksi hyvin sulava soija-vehnäpohjainen Pikku-Mullin-Herkku
mukana orgaaniset hivenaineet
vähennetään ongelmia;
kasvun notkahdus vieroituksen aikaan
kuolleisuus vieroituksen jälkeen
ripuli

 

2. Alkukasvatus < 6 kk

hyödynnetään tehokkaan kasvun potentiaali
karkearehun syöntikyky rajallinen
väkirehuksi entistä edullisempi ohra-rypsipohjainen Mullin-Herkku 1

 

3. Loppukasvatus > 6 kk

A. Viljaruokinta

kivennäiseksi Kasvu-Melli TMR tai Mulli-Melli joissa korkea kalsiumpitoisuus
tai Nuolu-Melli kalsium (vapaasti nuoltavissa) 
Jos ongelmia hapanpötsin, sorkkaongelmien, maksapaiseiden kanssa
-> ruokitaan Pötsi-Melli 100-200 g/pv
jos säilörehu vanhaa, valkuaiseksi Opti rypsirouhetta tai Opti 32 Plussaa, jossa on kivennäiset ja vitamiinit mukana

B. Täysrehuruokinta

Mullin-Herkku 2, edullinen täysrehu loppukasvatukseen
valkuainen riittää vanhankin säilörehun ohessa
monipuolinen koostumus ja sooda vähentävät hapanpötsin, sorkkaongelmien ja maksapaiseiden riskiä.

 

4. Emolehmätilat/liharotueläimet

vasikoille laitumelle Mullin-Herkku II->huonokin laidun riittää paremmin emoille, ei vieroitusongelmia. Laitumelle lisäksi Nuolu-Melli kalsium sanko lähelle juottopaikkaa käy emoille ja vasikoille.
lihotukseen Mullin-Herkku 2 tai vilja+Opti rypsirouhe. Liharotueläimille valkuaista myös loppukasvatuksessa.
emoille lopputiineydessä Nuolu-Melli Umpi