Kilpailun säännöt

Ilmoittautuminen ja kilpailijoiden valinta

Kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään 17.12.2012 mennessä omalle asiakkuusvastaavalle. Kilpailuun otetaan rajoitettu määrä osallistujia.

Kilpailuun voi osallistua kevätvehnällä, suurimokauralla, mallasohralla, rehuohralla, kevätrypsillä, kevätrapsilla ja säilörehunurmella. 

Kilpailun järjestäjä valitsee kilpailuun mukaan otettavat tilat. Valintaperusteita ovat muun muassa kilpailun monipuolisuus, monilajisuus ja alueellinen edustavuus. 

Kilpailuun osallistumisen edellytys on viljelysopimus kilpailukasvin osalta, ja rehuasiakkuus nurmenviljelijöillä. Viljeltävien kasvilajikkeiden tulee olla Raisioagron myymässä siemenvalikoimassa.  Viljan osalta tilan oman siemenen käyttö on mahdollista. 

Kilpailuun valitut tilat julkaistaan Raisioagron nettisivuilla maaliskuussa 2013. Valituille tiloille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Viljely ja sadon määritys

Kilpailulohkon minimikoko on yksi hehtaari. Nurmilohkon maksimikoko on viisi hehtaaria.  Viljelijän on ilmoitettava valitsemansa kilpailulohko kilpailun järjestäjille viimeistään 1.5.2013 mennessä. 

Lannoituksessa käytetään Yaran lannoitteita ja kasvisuojelussa ainakin osittain Raisioagron edustamia kasvinsuojeluaineita. Myös muiden tuotantopanosten tulee olla pääosin Raisioagron edustamia.

Viljavuustutkimuksen perusteella kilpailun järjestäjä päättää mitä YaraVita -lehtilannoitetta kilpailija saa kilpailulohkolleen 20 l veloituksetta käyttöönsä. YaraVita tuotteen valintaa ja vaikutusta arvioidaan  myös kilpailukasville tehtävän Yara Megalab™ kasvianalyysin avulla. 

Sadetus on sallittua. 

Viljelijä on velvollinen ilmoittamaan hyvissä ajoin kilpailun järjestäjälle tulevasta sadonkorjuusta. 

Kilpailun järjestäjän edustaja valitsee sadonkorjuun yhteydessä vilja- ja öljykasvilohkolta silmämääräisesti lohkoa hyvin edustavan noin hehtaarin kokoisen alueen, joka puidaan. Puitu pinta-ala mitataan tarkasti ja sato punnitaan. Nurmen osalta punnitaan kilpailulohkon kokonaisnurmisato. Kilpailulohkosta tulee esittää digitoitu pinta-ala. 

Sadot punnitaan kilpailun järjestäjän toimesta ajoneuvovaa'alla tai muulla luotettavalla menetelmällä . Punnituksen yhteydessä sadosta otetaan näyte, jonka kilpailun järjestäjä toimittaa analysoitavaksi. Viljelijä toimittaa esinäytteen kilpailulohkolta viljoista ja öljykasveista kilpailun järjestäjälle. Nurmesta toimitetaan näyte rehuanalyysiä varten Valion laboratorioon. 

Vilja- ja öljykasvien sadon laatu analysoidaan Eurofinsin laboratoriossa. Säilörehunurmen laatu analysoidaan valion laboratoriossa. Viljoista ja öljykasveista  tehdään lajikohtaiset esinäyteanalyysit, nurmesta rehuanalyysi. 

Arviointi 

Viljelyn onnistumista arvioidaan kolmella eri kriteerillä 1) sadon määrä ja laatu 2) sadon arvo 3) ympäristövaikutus.

Sadolle lasketaan suhdeluku. Saavutettua vilja- ja öljykasvisatoa verrataan  Tiken viime vuosien keskisatoon ja nurmisatoa ProAgrian lohkotietopankin viime vuosien keskisatoon. Mitä suurempi sato, sen suurempi suhdeluku. 

Sadon arvoa varten tehdään tuotantokustannuslaskelma, jossa kustannusten lisäksi arvioidaan viljojen ja öljykasvien osalta myynnin onnistuminen. Myynti tapahtuu virtuaalimyyntinä, eli viljelijä ilmoittaa kilpailun järjestäjälle koska haluaa "myydä" ja hinta määräytyy tämän päivän hinnan mukaan. Hinta tulee sopia 30.11.2013 mennessä. Kiinteähintaisen tai keskihintasopimuksen tehneen viljelijän sadon arvon määrityksessä kiinnitetty hinta otetaan huomioon siinä suhteessa, mikä on viljelijän tekemän kiinnityksen määrä suhteessa tilalla kyseistä viljalajia kokonaisuudessaan tuotettavaan määrään. Hinnan kiinnityksissä noudatetaan Raision sopimusehtoja. Nurmella sadon mittarina käytetään ME-satoa (MJ/ha). 

Ympäristövaikutus arvioidaan HiiliPlus eli hiilijalanjälkilaskelman sekä VesiPlus eli ravinnetaselaskelman kautta. 

Kilpailun ylituomarina toimii Jaakko Laurinen. 

Tiedotus ja tulosten julkistaminen

Viljelijän tulee esittää kilpailulohkolta viljavuusanalyysitulokset, edellisen vuoden lohkokortti sekä kasvukauden viljelysuunnitelma. Lisäksi viljelijän täytyy kirjata ylös kaikki kilpailulohkolla tehdyt toimenpiteet koko kasvukauden ajan. 

Osallistujien on oltava valmiita säännölliseen yhteydenpitoon ja jakamaan tietoja sekä lähettämään valokuvia lohkon toimenpiteistä säännöllisesti kirjoituksia ja markkinointitarkoituksia varten.  Kasvukauden etenemistä seurataan Raisioagron nettisivuille päivitettyjen juttujen avulla.

Lopulliset tulokset julkaistaan alkuvuonna 2014.

Kilpailussa palkitaan kolme "parasta" viljelijää. Palkintoina on 5 000 €, 3 000 € ja 1000 € arvosta Raisioagron myymiä tuotantopanoksia.

Kilpailussa saadut palkinnot ovat veronalaista tuloa, koska palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa palkinnot verottajalle. Myös palkinnon saajan on ilmoitettava palkinto tai voitto veroilmoitukseen.

 

Raisioagro varaa oikeuden tarkentaa sääntöjä kilpailun edetessä.