Kestävää tuottavuutta -konsepti

Uusi palvelukonseptimme on nimeltään Kestävää tuottavuutta. Siihen sisältyvät uudet, tuotantoa tehostavat, soijattomat ja päästöjä vähentävät Green-rehut, tarkat ruokintaohjeet lehmän eri tuotantovaiheisiin sekä työkalut rehun hyväksikäytön mittaamiseen. Huolellisesti suunniteltu ruokinta ja tuotannon seuranta auttavat kasvattamaan lehmien elinikäistuotosta ja tukevat niiden terveyttä koko elinkaaren ajan.Tervetuloa oppimaan, keskustelemaan, verkostoitumaan ja viihtymään maidon- ja viljantuottajille räätälöityihin Kestävää tuottavuutta -seminaareihimme
keväällä 2018. Seminaarit tähtäävät tilan tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseen kestävällä tavalla. Lue lisää...


 

 

Kestävää tuottavuutta –ohjelmalla terveemmät lehmät ja kannattavampi maitotila

 

Kestävää tuottavuutta -ohjelma perustuu entistä tarkempaan lehmien ruokintaan ja rehuvalintoihin tuotannon eri vaiheissa. Sairauksien ennaltaehkäisy varsinkin lehmien poikimisen aikaan luo tukevan pohjan koko tulevalle tuotantokaudelle. Tuotos kohoaa, rehun hyväksikäyttö tehostuu ja maidontuotannon ympäristövaikutukset pienentyvät. Tehokkaalla ja tarkalla ruokinnalla sekä metaani-, typpi- että fosforipäästöt pienentyvät tuotettua maitolitraa kohden.

 

Mittarit kertovat missä mennään

 

Tuottavuuden seuranta vaatii mittareita, joiden avulla maidontuotantoa voidaan parantaa entisestään. Raisioagro on kehittänyt robottikarjatiloille digitaalisen tuotannonseurantaohjelma Tuotostutkan. Ohjelmalla voidaan seurata maitotuotosta, maidon pitoisuuksia, lehmien syöntiä ja tuotannon kannattavuutta. Uusi mittari Eurokorjattu maito €KM suhteuttaa yhden tunnusluvun taakse maidon pitoisuuksien taloudellisen arvon. Ureaindeksimittarilla voidaan puolestaan tarkastaa, onko valkuaisruokinta kohdallaan.

 

Vähemmän metaanipäästöjä

 

Metaanin muodostus maitolitraa kohden vähenee tuotoksen noustessa ja rehuhyötysuhteen parantuessa. Lehmän poikimaiän lasku 24 kuukauteen ja tuotoskausien lisääntyminen vähentävät nuorkarjan osuuden viidennekseen maitotilan typpi- ja metaani-päästöistä. Rehun rasvalisäys, väkirehun osuuden nosto ja säilörehun sulavuuden parantaminen pienentävät myös metaanipäästöjä.

 

 

Green-rehut nostavat maitotuotosta ja pienentävät typpi- ja metaanipäästöjä

 

Kestävää tuottavuutta -ruokintaohjelmaan kehitetyissä Green-rehuissa optimoidaan valkuaisen laatu, määrä ja aminohappokoostumus.  Kuorittuun kauraan ja väkirehun prosessointiin perustuvat Green-rehut tehostavat lehmien ruokinnassa energian ja valkuaisen hyötysuhdetta, jolloin typpi- ja metaanipäästöt pienentyvät samalla kun maitotuotos nousee.  Kuoritun kauran öljymäinen rasva pehmentää maitorasvaa ja vähentää lehmän pötsissä metaanin muodostusta.

 

Green-rehuvalikoiman uutuudet ovat lehmien täysrehut Maituri Green ja Benemilk Green. Uusien rehujen koostumukselle ja valmistusmenetelmälle on haettu patenttia.
 

Kuoritulla kauralla enemmän maitoa

 

Raisioagro teki Helsingin Yliopiston kanssa tutkimuksen, jossa havaittiin, että kuorittua kauraa sisältävä rehu tehosti valkuaisen hyödyntämistä lehmien ruokinnassa. Koerehun 4 prosenttiyksikköä pienemmällä valkuaispitoisuudella päästiin samaan maitomäärään kuin valkuaispitoisella kontrollirehulla. 

   

 

Lähde: Helsingin yliopisto 2016

 

Yliopiston kokeen pohjalta kehitettiin uutta rehun koostumusta sekä prosessointia. Sadan lehmän robottitilalla kontrolloiduissa olosuhteissa tehdyssä uudessa tutkimuksessa rehuhyötysuhde tehostui entisestään kohonneen maitotuotoksen ansiosta. Väkirehun syönnit lypsyrobotilla olivat samat, mutta koeryhmän tuotos kasvoi selkeästi enemmän. Kokeiden pohjalta kehitettiin uudet Benemilk Green ja Maituri Green täysrehut.