Paikoillenne, valmiit - hep!

Kuka tuottaa suurimman sadon, parhaan tuloksen – ja minimoi viljelyn ympäristövaikutukset?

Yhdeksän tilaa ympäri Suomen ottaa mittaa toisistaan Huippufarmari haussa -satokilpailussa. Viljeltäviä kasveja ovat vehnä, mallas- ja rehuohra, siemenkaura sekä rapsi ja rypsi.
 

Määrältään suuri ja laadukas sato tuottaa parhaan taloudellisen tuloksen viljelijälle. Oikea myyntiajankohta ja monipuolisten riskinhallintavälineiden käyttö on nykyään myös oleellinen osa hyvään taloudelliseen tulokseen pääsemisessä.

Tunnettu tosiasia on, että oikein mitoitetut tuotantopanokset tavoiteltuun satotasoon nähden minimoivat kustannukset suhteessa tuotettuun satoon. Samalla saavutetaan paras tulos ympäristön kannalta. Voidaan siis sanoa: Hyvä sato on parasta ympäristönsuojelua.

Huippufarmari haussa –kilpailun tulokset ovat ratkenneet

 

Kilpailu oli erittäin tasainen ja voitto ratkaistiin kolmen tilan kesken  tilojen kerätessä 28, 27 ja 26 sijalukupistettä. Voiton kilpailussa vei Ari Siivonen huikealla vehnäsadolla. Toiselle sijalle sijoittui herneellä Tuomas Levomäki ja kolmannelle sijalle tämän vuoden kilpailussa sijoittui viime vuoden tapaan Iso-Hulmin tilan Kalle Vanha-Perttula Marthe ohralla.

Huippufarmari haussa –kilpailussa kilpailijoiden suoriutumista arvioitiin kolmessa osa-alueessa. Kilpailun lopputulokset on laskettu sato-, talous- ja ympäristöosa-alueiden summana (taulukko 1). Jokaiselta osa-alueelta kilpailijoille annettiin suorituksen mukaiset sijalukupisteet, ensimmäinen sai 10 pistettä ja kuudes 5 pistettä.Kilpailijoiden tulokset eri osa-alueilta on eritelty taulukossa 2. Näiden tulosten perusteella kilpailijoille annettiin sijalukupisteet. Sadon suhdeluvun laskennassa on vertailulukuna käytetty Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus TIKE:n valtakunnallista 10 vuodenkeskisatoa eri kasvilajeille.Talouslaskennassa on käytetty tuotantopanosten hinnoissa lannoitteiden osalta syyskuun lannoitehintoja Kasvinsuojeluaineiden hinnat ovat Raisioagron hinnaston mukaiset. Sadon hinnoittelussa on käytetty viikon 35 hintoja. Kaikki hinnat ovat verottomia.

Ympäristöpisteiden laskennassa on käytetty neljää osa-aluetta, joissa kilpailijat saivat sijalukupisteet suoriutumisensa mukaisesti. Jokaisen osa-alueen sijalukupisteet laskettiin yhteen, ja yhteispistemäärän perusteella määräytyi ympäristöosion paremmuusjärjestys.

Kilpailuun ilmoittautui viime talvella kahdeksan viljelijää. Kuusi viljatilaa, yksi nurmitila sekä yksi kilpailija osallistui rehumaissilla. Rehukäyttöön tuotettujen nurmen ja maissin osalta ei tulosten nähty olevan luotettavasti vertailukelpoisia viljatiloihin nähden, joten niiden tuloksia on tarkasteltu erikseen. Jälleen kerran kilpailuun osallistuneet tilat tekivät hienot suoritukset. Tulokset osoittavat, että viljelyyn kannattaa ja pitää panostaa. Hyvä sato ja oikein mitoitetut tuotantopanokset sekä viljelytoimenpiteet tuottavat parhaan tuloksen sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta.