Harmony 50 SX

Rikkakasvien torjuntaan nurmien suojaviljoista, viljellyiltä laitumilta sekä rehumaissilta

  • erikoisaine laitumien rikkatorjuntaan
  • rehumaissille laaja tehoratkaisu
  • sallittu pohjavesialueilla

Tehoaine:

tifensulfuroni-metyyli 500 g/kg

Harmony 50 SX on käytöltään joustava gramma-ainevalmiste. Sen tankkiseosmahdollisuudet ovat laajat ja se sopii hyvin rikkakasvien torjuntaan rehumaissilta ja laitumilta. Valmisteella on hyvä teho moniin rikkakasveihin. Laidunkäytössä Harmonylla on erinomainen teho mm. hierakoihin, koiranputkeen, nokkoseen ja lutukkaan.

Käyttö ja käyttömäärät:

Suojaviljat:

Käsittely viljan 2-lehtiasteelta alkaen 2-solmuasteelle saakka, yleensä kuitenkin ennen korrenkasvun alkua.

Käyttömäärä 15 g/ha.

Rehumaissi:

Rehumaissi käsitellään kertaruiskutuksena tai jaettuna käsittelynä. Paras teho saadaan jaetulla käsittelyllä. Ensimmäinen käsittely tehdään rikkakasvien sirkkalehtiasteella. Toinen ruiskutus tehdään 10-12 vrk:n kuluttua uusien rikkakasvien ollessasirkkalehtiasteella. Rehumaissia ei saa käsitellä maissin 6-lehtiasteen jälkeen. Rehumaissilajikkeiden kestävyys valmisteelle vaihtelee. Seuraavat lajikkeet on todettu kestäviksi ulkomaisissa kokeissa: Justina, Apostrof, Anjou 219, Algans, Avenir, Birko, Earlystar, Eurostar, PR 39 G12, Leeds, Ravenna, Reinaldo, Santiago, Tango, Tassilo ja Vernal. Vain hyvässä kasvukunnossa olevaa maissia saa ruiskuttaa.

Käyttömäärä: Kertaruiskutus 15 g/ha

Jaettu käsittely 11,25 g/ha + 7,5 g/ha 

Laidunnurmi:

Paras käsittelyaika on noin 2 viikkoa hylkylaikkujen niiton jälkeen kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa, kuitenkin ennen niiden kukintaa ja lämpötilan ollessa yli 12 °C. Käyttömäärä 15-20 g/ha

Vesimäärä kaikissa käyttökohteissa on 200-300 l/ha. Ruiskutusnesteeseen on aina lisättävä Sito Plus- tai Super-kiinnitettä 1 dl/200 l vettä (0.05 % nesteen määrästä).

Käytössä huomattavaa:

Laidunkäytössä lämpötilan tulisi olla vähintään +12°C. Lämmin ja kostea sää edistää vaikutusta. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi, mutta lopullinen teho tulee esiin vasta n. 10 vrk:n kuluttua. Eläimet voi päästää laitumelle tai satoa korjata 7 vuorokauden kuluttua käsittelystä.

Varoaika maissilla on 60 vrk. Ei samana vuonna ilman suojaviljaa perustetulle laitumelle.

Ruiskutettaessa suojaviljaa, on viljan oltava tasaisesti orastunutta. Ei voida käyttää samana vuonna ilman suojaviljaa perustetulle laitumelle. Märkyydestä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Maissia ei pidä ruiskuttaa lehtien ollessa kosteita. Maissia ei pidä käsitellä enää maissin 6-lehtiasteen jälkeen.

Valmisteen pitkäaikainen toistuva käyttö voi kasvattaa riskiä kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle. Lisää ruiskutusnesteeseen 3-4 vuoden välein fluroksipyyriä sisältäviä valmisteita.

Ympäristörajoitukset

Pakkaus/tukkupakkaus:

100 g / 10 kpl

Valmistaja: 

Du Pont Suomi Oy

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!