Gratil

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä

  • Gratil tehoaa mm. voikukkaan, hierakkaan ja leinikkiin.
  • tehoaa hyvin jo alhaisissa lämpötiloissa
  • säästää jonkin verran myös apilaa

Tehoaine:

Amidosulfuroni 750 g/kg.

Käyttö ja käyttömäärät:

Gratil sopii myös rikkakasvien torjuntaan viljoilla, mutta tehon laajentamiseksi on Gratilin kanssa hyvä sekoittaa esim. MCPA:ta.

Vakiintuneet säilörehu-, heinä- ja laidunnurmet; Joko keväällä tai 1. tai 2. niiton jälkeen, kun hierakka, leinikit yms. ovat ruusukeasteella ( ensimmäiset kukkanuput näkyvissä) ja voimakkaassa kasvussa. Käyttömäärä 40-60 g/ha + Sito Plus 0,05-0,1 % vesimäärästä (0,1-0,2 l/ha)

Ilman suojaviljaa perustettavat nurmet (ns.pikalaidun) ja timotein siemenviljelykset; Heinän orastumisen jälkeen, kun rikkakasvit ovat pieniä ja heinä on 2-3 –lehtivaiheessa. Käyttömäärä 30-40 g/ha + Sito Plus 0,05-0,1 % vesimäärästä (0,1-0,2 l/ha).

Käyttömäärä kevätviljoilla ja apilattomien nurmien suojaviljoilla 15-20 g/ha + kiinnite 1 dl/ha.
Syysviljoilla käyttömäärä 40-45 g/ha + kiinnite 1 dl/ha.

Vakiintuneilla nurmille suurinta annosta suositellaan erityisesti, jos pellossa esiintyy voikukkaa tai nokkosta.

Käytössä huomattavaa:

Gratilia voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5 °C.

Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja rikkakasvit kuolevat n. kolmen viikon kuluttua ruiskutuksesta.
Laidunnurmilla ja säilörehuksi korjattavilla nurmilla varoaika on 7 vuorokautta. Heinän korjuun voi aloittaa 21 vrk:n kuluttua käsittelystä. Vilja voidaan tarvittaessa käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelystä.

Ei saa käyttäää eikä levitysvälineitä puhdistaa 25 metriä lähempänä vesistöjä. Ei saa käyttää pohjavesialueilla.

Ympäristörajoitukset

Pakkaus/tukkupakkaus:

120 g/20 kpl.

Valmistaja: 

Bayer CropScience

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!