Galera

Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.

  • uusi valmiste rypsin ja rapsin rikkatorjuntaan
  • lehtivaikutteinen, ruiskutetaan suoraan kasvustoon
  • maalajilla ei vaikutusta tehoon
  • tehoaineena Matrigonista tuttu klopyralidi, joka tehoaa hyvin mm. saunakukkaan, ohdakkeeseen ja valvattiin
  • toinen tehoaine, piklorami, tehoaa mm. savikkaan ja mataraan
  • kielletty pohjavesialueilla  

Tehoaineet:

klopyralidi 267 g/l & piklorami 67 g/l

Uutuustuote rypsin ja rapsin rikkakasviruiskutuksiin. Galera vaikuttaa systeemisesti rikkoihin lehtien kautta. Oikea käyttöajankohta on, kun rypsissä ja rapsissa on 2 - 4 kasvulehteä. Kahden tehoaineen yhteisvaikutus on hyvä mm. seuraaviin rikkakasveihin: matara, savikka, saunakukka, pihasaunio, kiertotatar ja ruiskaunokki.

Käyttö ja käyttömäärät:

Ruiskutus tehdään kevätrypsin ja -rapsin 2– 4 lehtiasteella (BBCH 12–14). Paras teho saadaan, kun ruiskutus tehdään aamulla ilman kosteuden ollessa suuri ja lämpötila yli + 8°C. Galera vaikuttaa rikkakasveihin systeemisesti lehtien kautta. Teho rikkoihin näkyy jo parin päivän kuluttua ruiskutuksesta. Rikkakasvien kasvu pysähtyy ja ne kuolevat 3 – 4 viikon kuluessa.
Galeran käyttömäärä: 0,3 l/ha + Dassoil-kiinnite 0,1-0,3 l/ha

Käytössä huomattavaa:

Galeraa ei suositella seoksiin. Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla. Galeraa ei voida käyttää useammin, kuin joka kolmas vuosi samalla kasvulohkolla.

Seuraavat kasvit ovat herkkiä Galera-valmisteelle: herne, papu, lupiini ja muut palkokasvit, peruna, tomaatti, porkkana ja muut sarjakukkaiset kasvit, salaatti ja muut mykerökukkaiset kasvit. Näiden kasvien läheisyydessä on varottava tuulikulkeumaa.

Ympäristörajoitukset

Pakkaus/tukkupakkaus:

5 l / 4 kpl

Valmistaja: 

Dow AgroSciences

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!