Hollantilaistilalla panostetaan hiehojen kasvatukseen

Hollantilaistilan hiehot poikivat yli kolme kuukautta nuorempana kuin Suomessa keskimäärin. Täsmäruokinta kasvattaa raamia, joten siemennyskausi voidaan aloittaa jo 13 kuukauden iässä. Vaikka rehut ovat kalliimpia, panostus kannattaa. Hiehot saadaan tuottamaan nopeammin.

 


 

 

Brink Van Donkelaar on perustanut yhteisyrityksen läheisen tilan kanssa, jossa lypsetään 350 lehmää. Donkelaarin tilalle rakennettiin pari vuotta sitten uusi kasvattamo vasikoille ja hiehoille. Uuden kasvattamon myötä tavoitteena oli saada hiehot poikimaan nuorempina. Paikallinen Raisioagron yhteistyökumppani suunnittelee ruokinnan ja toimittaa hiehoille kaikki väkirehut. Uusi konsepti toimii. Hiehot poikivat keskimäärin 23,4 kuukauden iässä.

 

Juottovasikoista tehdään jo märehtijöitä

Vasikat siirretään kuuden eläimen ryhmissä ternimaitokauden jälkeen lypsykarjanavetasta, jossa ne ovat ensimmäiset elinpäivät yksilökasvatuksessa. Ternimaidon ensimmäinen annos on neljä litraa, ja se annetaan tarvittaessa letkujuotolla. Donkelaarin navetassa vasikat pääsevät ryhmään.

Olkipohjaisia juottoautomaatilla varustettuja karsinoita on neljä kappaletta. Niihin mahtuu yhteensä 60 vasikkaa. Juottovaiheessa kaksi nuorimpien vasikoiden karsinaa saavat mysliä, jonka sekaan vähitellen lisätään rakeista vasikan täysrehua. Kuivan rehun syönti tekee vasikoista märehtijöitä. Vanhemmat juottovasikat saavat vain rakeista Pikku-Mullin-Herkku -tyyppistä rehua. Heinää on vapaasti tarjolla kaikille.

 

Vasikka vieroitetaan 90 kiloisena

Juoman määrää vähennetään toisen kuukauden aikana ja vasikka vieroitetaan, kun se painaa 90 kiloa ja syö vasikkatäysrehua kaksi kiloa. Oleellista on, että vasikat mitataan. Pienemmät yksilöt juotetaan jopa 10 viikon ikään, jotta ne ehtivät kasvaa riittävän isoksi ennen vieroitettujen karsinaan siirtoa. Vieroitetut vasikat pidetään vielä olkipohjakarsinassa ja ne saavat samaa juottokauden täysrehua, jotta vieroitusstressi minimoidaan.

Seuraavaan ikäryhmään kasvaneet vasikat pääsevät omaan parsiosastoonsa. Ruokintakäytävällä on ritiläpalkit, ja jokaiselle vasikalle on oma pieni makuuparsi pehmustettuna patjalla. Tässä vaiheessa täysrehu vaihtuu Hieho-Maituri -tyyppiseksi rehuksi, jonka päiväannos on 2-3 kiloa viiden kuukauden ikään asti.

Oleellista on, että rehussa on riittävästi hyvälaatuista valkuaista ja rajoitetusti tärkkelystä. Maissisäilörehu tai vilja rasvoittaa hiehot, kertoo isäntä. Hiehojen karkearehuna käytetään nurmisäilörehua, heinää ja tarvittaessa olkea.

Vasikat siirretään pois pikkuvasikoiden lämpöisemmästä osasta 5 -6 kuukauden iässä, kun ne painavat 200 kiloa. Väliseinällä erotettu osasto navettarakennuksen toisessa päädyssä on viileämpi, koska verhoseiniä pidetään auki.  Ruokinta on edelleen sama, parret ovat mitoitukseltaan isompia. Hiehotäysrehua annetaan säilörehun ohella noin kaksi kiloa päivässä.

Siemennyskausi lähestyy

Vuoden iän lähestyessä täysrehu jätetään vähitellen pois ja ruokinnassa on enää säilörehua, heinää ja kivennäistä. Tarvittaessa annetaan valkuaislisää, jotta raakavalkuaistaso pysyy noin 16 prosentin tuntumassa. Kun rinnanympärys on 166 senttimetriä ja korkeus 133 senttimetriä, hieho siirretään siemennettävien osastoon.

Siemennyksiä tehdään tarvittaessa kaksi kertaa, jos ensimmäinen ei tärppää. Toisen siemennyksen jälkeen hieho siirretään tiineiden osastoon, jossa sonni tarvittaessa hoitaa homman, jos toinenkin siemennys oli huti. Tiineet hiehot saavat vain säilörehua, heinää ja kivennäistä.

Tiineet hiehot siirretään noin kuusi viikkoa ennen laskettua aikaa lehmien umpiosastoon. Kun kasvatuskaudella on saatu riittävästi kokoa, ei hiehoilla ole poikimavaikeuksia, vaikka osa poikii jopa alle 23 kuukauden iässä.

Tehokas ruokinta kannattaa

Paikallisen laskentakeskuksen luvut osoittavat, että tehokas hiehojen täysrehuruokinta ja aikaisempi  poikiminen nostavat kolmen ensimmäisen lypsykauden maitotuotosta 1 500 kiloa. Hiehojen ruokintakustannus on samaa luokkaa kuin pienemmällä väkirehumäärällä ja pidemmällä kasvatuskaudella. Lisäetuna saadaan kolmen kuukauden maitotuotos, joka nostaa tehokkaan kasvatuksen etumatkaa.  Dronkelaarin hiehonkasvatuksen onnistumista kuvaa myös se, että lypsykarjanavetan 350 lehmän keskituotos on 10 000 kiloa.