Siika, ruokintataulukot


Siikojen ruokintasuositukset perustuvat ruokintakokeisiin, jotka suoritimme vuonna 2013 markkinoille tuoduilla aikaisempaa tehokkaammilla Silver Pro -siikarehuilla.

Ruokintasuosituksissa ilmoitetaan vuorokauden aikana annettava rehumäärä prosentteina altaassa uivalle biomassalle. Suositusarvot muuttuvat kalan koon, vuodenajan ja lämpötilan mukaan.

Taulukoiden arvot perustuvat vähintään 7 milligramman altaista poistuvan veden happipitoisuuteen. Jos happipitoisuus on tätä alhaisempi, pitäisi myös rehumääriä laskea taulukoiden arvoista tai harkita kannattaako kaloja ruokkia huonojen olosuhteiden johdosta ollenkaan.

Taulukoiden arvot ovat ohjeellisia. Taulukoiden arvot pitää soveltaa laitoskohtaisiin olosuhteisiin ja ruokintatapoihin sopiviksi. Lopullinen vastuu taulukoiden käytöstä ja käyttötavoista on aina ruokintaa hoitavilla henkilöillä.

Ruokintataulukko siika