Seosrehuruokinta

 

Seosrehuruokintaa pitää tehostaa

Yhden seoksen aperuokinta on lisännyt ravinteiden yliruokintaa matalatuottoisille lehmille. Seos suunnitellaan lypsykauden alun lehmien ehdoilla, jolloin umpeen menevät eläimet saavat tarpeeseen nähden liikaa energiaa ja valkuaista. Yliruokinta ei ole taloudellisesti tai eläimen terveyden kannalta järkevää. Umpeen menevien lehmien kuntoluokka kasvaa liikaa, lehmät voivat olla liian lihavia. Seuraavan poikimisen yhteydessä maksa rasvoittuu ja hedelmällisyys kärsii.

 

Yliruokintaa voidaan vähentää, kun perusseoksesta tehdään laimeampi ja sitä täydennetään lypsykauden alussa väkirehulla. Toinen tehostamistapa olisi tehdä lypsäville kahta eri seosta.  Helpoin ja halvin tapa täydennettyyn seosruokintaan on kioski. Se voitaisiin laittaa poikineiden ryhmään. Tähän ryhmään kannattaa laittaa myös hiehot, joilla syönti ei kehity tarpeeksi nopeasti, jolloin menetetään maidosta ja kuntoluokasta. Väkirehuruokinta voidaan järjestää myös lypsyasemalla. Tarkemmalla ruokinnalla sekä kohonneella tuotoksella väkirehuannostelun investointi maksaisi itsensä 60 lehmän karjassa noin vuodessa.