Robottikarjan ruokinta

Aktiivisuutta oikealla ruokinnalla

Lehmien pitää käydä riittävän usein lypsyllä ja syömässä, jotta maitoa tulisi tuotoskyvyn mukaisesti. Käytäntö on osoittanut, että lypsyrobotille tarvitaan maittava täysrehu, joka saa lehmät liikkeelle. Robotin väkirehusta saadaan lehmälle myös arvokkaita ravinteita. Raisioagron robottirehut on suunniteltu vartavasten robottiruokintaan. Maittavuutensa ansiosta ne houkuttelevat lehmät robotille ja eläimet saavat tarvittavan lisäpotkun maidontuotantoon.

 

Robottikarjan ruokinta

Suomalaisilla robottitiloilla taistellaan niukkojen lypsykertojen kanssa. Laiskat lehmät eivät mene lypsylle ja maitoa menetetään merkittävä määrä. Monessa karjassa haettavia lehmiä on aivan liikaa. Yleensä syynä on liian korkea energiataso perusseoksessa.

Toisinaan seosrehu voi olla maittavampi kuin robotille sopimaton väkirehu. Aktiivisuus voi heikentyä myös, jos seos jaetaan vain kerran päivässä, eikä eläimiä stimuloida syömään millään tavalla.

Seoksen korkea tärkkelystaso voi johtua lyhytnäköisestä kustannusten karsimisesta, jolloin viljaa laitetaan liian paljon. Syynä voi myös olla perusrehut, joiden analyysiä ei aina tunneta. Säilörehun sokeri sekä riittävä kuidun saanti jäävät usein huomioon ottamatta.  Teollisuuden märät komponentit saattavat myös heikentää eläinliikennettä. Kuiva-aineen vaihtelu, rehun lajittuminen ja seoksen valmistuksessa sattuneet epätarkkuudet voivat myös vähentää lehmien aktiivisuutta.

Tiloilla voidaan menettää merkittävä määrä maitoa tehottomuuteen. Ohikulkujen määrä on tärkein lehmien aktiivisuuden mittari vapaan eläinliikenteen tiloilla. Niitä tulee olla ainakin yksi lehmää kohden. Jos 60 lehmän navetassa saadaan 160 lypsyä päivässä, tulee ohikulkuja olla vähintään 60. 

Tanskassa testattiin robottirehuja

Kokeet osoittavat, että robotin väkirehun tulee olla rakeinen ja maittava. Siinä tulee olla riittävästi helppoliukoisia hiilihydraatteja. Testissä oli tärkkelyspitoisia, kuitupitoisia sekä rasvaisia rehuja. Tulosten mukaan pelkkä rakeinen kuitujae ei houkuttele riittävästi lypsylle. Robottirehussa pitää olla sopiva tärkkelyskoostumus ja maltillinen valkuaistaso.

Erityisesti vapaassa lehmäliikenteessä robotin väkirehun koostumuksella ja määrällä on ratkaiseva vaikutus lypsyllä käynteihin. Jos ape on liian vahvaa, ei lypsy jaksa lehmiä kiinnostaa.

Appeesta laimea, täysrehu robotilta

Robotille kannattaa valita tärkkelystä sisältävä täysrehu, jos pöydällä on seosrehu vapaassa ruokinnassa. Täysrehumäärän tulee olla myös riittävän suuri, jotta merkittävä osa korkeatuottoisten lehmien tärkkelyksestä tulisi robotin kautta. Huippulehmille on hyvä antaa robotilla täysrehua jopa 8 kg päivässä, jotta ape voidaan jättää riittävän laimeaksi. Näin lehmät pysyvät vireinä ja lypsykäynnit houkuttavat.

Tanskalaisessa kokeessa verrattiin energiatasoltaan kolmea eri perusseosta, laiha seos, keskivertoseos (K) sekä väkevä seos. Näiden kanssa annettiin joko 6 kg tai 3 kg täysrehua robotilla. Perusseos sisälsi maissi- ja apilasäilörehua, ohraa, rypsiä ja leikettä. Laihassa seoksessa tärkkelys jäi 12 % tuntumaan. Laihan appeen kanssa annettiin 6 kg täysrehua, keskivertoappeen kanssa 3 tai 6 kg ja väkevän appeen kanssa 3 kg täysrehua.

Seosrehun väkevyyden ja robotin täysrehumäärän vaikutus robottikäynteihin (Weisbjerg ym 2009).

  Laiha + 6 kg K + 6 kg     K + 3 kg Väkevä + 3 kg
Lypsyt 3,13 2,64 2,52 2,66
Ohikulut 2,44 1,30 0,57 0,91
Käynnit yhteensä 5,57 3,94 3,09 3,57

 

 

 

 

Houkutusrehusta lypsätysrehuun

Tuotantoa pitää tehostaa kustannustason noustessa, mikäli lehmillä on tuotospotentiaalia. Robottitiloilla on tähän hyvät mahdollisuudet. Monella tilalla iso osa energiasta ja valkuaisesta annetaan perusseoksessa. Näin on leikattu lehmien aktiivisuutta, sillä robotin väkirehumäärä jää pieneksi. Houkutusrehun ravintosisällön merkitys jää tällöin vähäiseksi ja kalliit erikoisrehut menevät hukkaan. Kun halutaan runsaasti maitoa ja aktiivista eläinliikennettä, on robotille annettava riittävän iso rehumäärä. Näin myös robottirehun koostumuksella on merkitystä.

Robottitilojen haasteena on hyvä sorkkaterveys, joka on edellytys lehmien aktiivisuuteen. Toinen haaste on maidon solut, jotka tilastojen mukaan ovat hieman korkeammat lypsyrobottitiloilla kuin muilla tiloilla. Kolmas haaste on lehmien hyvä vastustuskyky ja kestävyys kuten kaikilla maitotiloilla. Etenkin laajentaneilla tiloilla infektiopaine kasvaa eläinmäärän lisäyksen myötä. Robotilla annettavaan täysrehuun voidaan lisätä myös terveyttä edistäviä rehuaineita, joiden avulla ongelmia voidaan vähentää.

Robo-Maituri Energystä energiaa poikimisen jälkeen

Robo-Maituri Energy on lypsyrobotille tarkoitettu rakeinen energiapitoinen täydennysrehu piilevän ketoosin torjuntaan. Rehu sisältää kaksi energia-lähdettä. Propyleeniglykoli stimuloi syöntiä pitämällä yllä lehmän verensokeria ja vähentämällä veren ketoainepitoisuutta. Pötsisuojattu rasva tuo energiaa maidontuotantoon. 

Jos robotille voidaan annostella kahta rehua, Robo-Maituri Energyä annetaan siemennykseen asti ja sen jälkeen voidaan vaihtaa rehua. Muussa tapauksessa rehua annetaan koko lypsykauden ajan. Kivennäistäydennys annetaan appeen kautta.

Robo-Maituri houkuttelee ja ravitsee

Robo-Maituri on kehitetty viimeisimmän tutkimustiedon mukaisesti, jotta lehmät kävisivät aktiivisesti lypsyllä. Siinä on optimaalinen tärkkelystaso erityisesti vapaakiertoa varten. Tärkkelys koostuu ohrasta, kaurasta ja vehnästä.

Robo-Maituriin lisätään biotiinia paremman sorkkaterveyden vuoksi. Robo-Maiturin propyleeniglykoli nostaa tehokkaasti veren glukoosipitoisuutta, sillä on myös todettu myönteinen vaikutus maksan toimintaan. Sooda ja magnesiumoksidi neutraloivat pötsiä, joten hapanpötsiongelmat pysyvät kurissa korkeallakin ruokintatasolla. Korotettu E-vitamiinitaso sekä orgaaninen seleeni parantavat vastustuskykyä. Stressinsietokyvyllä on vaikutusta myös maidon solulukuun, joka robottilypsyssä on keskimääräistä korkeampi.

Robo-Maituri toimii sekä ohjatussa että vapaassa kierrossa. Erityisesti vapaassa kierrossa seosrehuruokinnalla tarvitaan Robo-Maiturin kaltainen täysrehu. Päiväannos voi nousta jopa 8 kiloon. Jos pääosa väkirehusta annetaan kioskin kautta, robotille riittää pienempi väkirehuannos. Tällöin käyttöön sopii myös valkuaispitoisempi Robo Amino-Maituri.