Rehun energialähteet

Mistä saadaan energiaa edullisimmin?

Kasvattaaksemme kalaa mahdollisimman edullisesti meidän on huomioitava käytössä olevien rehuravintoaineiden hinnat suhteessa niiden sisältämään energiamäärään. Taulukossa 1 on esitetty ravintoaineiden sisältämät energiamäärät ja niiden suuntaa antavat hinnat. Hintataso ja sulavan energian määrä vaihtelevat sen mukaan, mistä raaka-aineista ravintoaine kostuu. Raaka-aineesta riippuen sulavuudet vaihtelevat paljon. Esimerkiksi hiilihydraattien kohdalla tärkkelyksen sulavuus voi olla jopa 90 %, kun taas selluloosan 0 % (laskuesimerkissä käytimme arvoa 10 MJ/kg).

Ravintoaineiden energiasisältö ja hinnat
  Valkuainen Rasva Hiilihydraatti
Kokonaisenergia MJ / Kg   24 39,5 17,6
Sulava energia MJ/ Kg 21 35,6 10
Esimerkkihinta € / tn 1000 1000 500

Kirjolohen elopainokilon kokonaisrasvapitoisuus on 15 - 20 prosenttia. Valkuaista on saman verran ja loput on vettä. Kalan luontainen rasvataso on rakennettava rehun sisältämillä ravintoaineilla. Rakennusaineiksi kelpaisivat valkuainen, rasva ja hiilihydraatit, mutta rakennuskustannukset vaihtelevat suuresti riippuen millä ravintoaineella kalan sisältämä rasva tuotetaan.

Yksi rasvakilo sisältää energiaa 39,5 MJ. Tämän energiamäärän tuottaminen maksaa eri ravintoaineilla taulukossa 2 esitetyllä tavalla.

Yhden rasvakilon sisältämän energian (39,5 MJ) tuotantokustannus eri ravintoaineilla
  Sulava energia Esim. hinta 39,5 MJ tuotantokustannus
Rasva 35,6 MJ 1000 (39,5 : 35,6)x 1000 €/tn = 1110 €/tn
Valkuainen 21 1000 (39,5 : 21)x 1000 €/tn = 1881 €/tn
Hiilihydraatti 10 MJ 500 (39,5 : 10)x 500 €/tn = 1950 €/tn

Taulukon viestin voi muuttaa käytäntöön tarkastelemalla kustannuseroja esim. 100 tonnin laitosyksiköllä ja oletusrehukertoimella yksi. 100 tonnia kirjolohta sisältää noin 17 000 kiloa rasvaa. Osa rasvasta on suolistorasvaa, osa on sitoutunut lihaskudokseen.

Mikäli tämä rasvamäärä, tai pikemminkin rasvan sisältämä energiamäärä, tuotettaisiin hiilihydraateilla, olisi sen kustannus 33.150 euroa. Jos se tuotettaisiin valkuaisella olisi kustannus 31.977 euroa. Rasvalla kustannus on alhaisin, 18.870 euroa. Juuri tästä syystä nykyrehujen energiataso (rasvataso) on korkea ja valkuainen on optimoitu kalan tarpeita vastaavaksi "täsmävalkuaiseksi" aminohappojen avulla.

Energiaa on osattava annostella         

Paljon rasvaa sisältäviä, energiarikkaita rehuja on osattava annostella. Jotta tietäisimme kuinka paljon rehua on kaloille annettava on meidän tunnettava kalojen kasvunopeus eri olosuhteissa. Rehuraisiolla on vuosikymmenien mittaan kerättyä tietoa tästä. Tieto on muutettu ruokintataulukoiden, elirehujemme annostusohjeiden muotoon. Asiakaspalautteen mukaan taulukot ovat erittäin tarkkoja ja niitä kannattaa seurata.

Koska lihaskasvun nopeus on rajallinen, annosteltaessa rehua reilusti yli suositusten, kala alkaa varastoida lihaskasvutarpeen ylittävää valkuaista rasvaksi. Eli ylimääräinen valkuainen käytetään kalliina energialähteenä, mikä näkyy kalan rasvapitoisuuden kasvuna. Rasvoittumisen myötä yleiskunto heikkenee, kuolleisuus kasvaa ja rehun hyödyntäminen heikkenee.

Aliruokintatapauksessa kala kasvaa hitaammin, mutta käyttää kaiken valkuaisen lihaskasvuun. Tässä tapauksessa rasvapitoisuus sekä fileessä, että suolistossa on alhaisempi. Silti myös aliruokintatilaanteessa laitoksen rehukerroin nousee, koska kasvupotentiaalia ei hyödynnetä täysin.