Rakeiset kivennäiset

Melli on panostus eläinten terveyteen ja tuottavuuteen

Terveyttä edistävän kivennäisruokinnan merkitys kasvaa tuotoksen noustessa. Rakeisten Melli-kivennäisen avulla varmistetaan, että eläin saa tarpeensa mukaan kaikkia kivennäisiä ja hivenaineita jokaisessa tuotosvaiheessa.  Rakeiset Melli-kivennäiset ovat niin maittavia, että niitä pitää antaa rajoitetusti.

Mellien ravinnekoostumus on optimoitu niin, että kivennäisaineiden negatiivinen yhdysvaikutus estyy. Mellien kaikki raaka-aineet on valittu mahdollisimman korkean biologisen arvon mukaan. Biologinen arvo kuvastaa kivennäisaineiden ja hivenaineiden suhteellista käyttökelpoisuutta. Biologinen arvo mitataan eläinkokeilla tutkimalla elimistöön pidättyneen kivennäisen osuus syödystä kivennäisestä.

 

Kivennäiset jokaisen tarpeeseen

Rakeisista Melli-kivennäisistä löytyy sopiva täydennys naudan jokaiseen tuotantovaiheeseen.  Laajasta valikoimasta löytyy kivennäiset sekä lypsy- ja umpilehmille että kasvaville naudoille. Moni Melli-kivennäinen soveltuu myös luomutuotantoon.  Rakeisiin Melleihin on saatu pehmennystä lisäämällä kantoaineeksi maittavia orgaanisia raaka-aineita. 

 

Hede-Melli edistää hedelmällisyyttä

Hedelmällisyyden hallinta on suuri haaste karjakoon kasvaessa. Pitkittynyt poikimaväli verottaa tuotosta ja tilan kannattavuutta. Poikimisen ajan sairauksilla, olosuhteilla ja myös ruokinnalla on merkittävä vaikutus tiinehtymistulokseen.

 

Maittava Hede-Melli sisältää orgaanista sinkkiä, kuparia, mangaania ja seleeniä. Orgaanisilla hivenaineilla on positiivinen vaikutus hedelmällisyyteen ja ne tukevat eläimen vastustuskykyä. Runsas biotiinipitoisuus edistää sorkkaterveyttä ja korkea E-vitamiinitaso auttaa infektioita vastaan, mikä on tärkeää varsinkin vastapoikineelle lehmälle.

 

Hede-Mellistä hyötyvät erityisesti korkeatuottoiset lehmät ja siemennysikää lähestyvät hiehot. Hede-Melli sopii koko lypsykauden kivennäiseksi. Tutustu kaikkiin Melli-kivennäisiimme verkkokaupassamme