Enemmän rasvaa, parempi maitotili

 Kun maidon perushinta laskee, on löydettävä uusia keinoja tuottavuuden turvaamiseksi. Me Raisioagrolla olemme kehittäneet sinulle rehuja, joilla saat tuotannostasi kannattavampaa. Avainasemassa on rasva, josta meijerit maksavat jatkossa parempaa hintaa.


Uudet Maituri- ja Opti-pitoisuusrehumme sekä Benemilk nostavat tutkitusti maidon rasva- ja valkuaispitoisuutta tavalla, joka näkyy maitotilissä.

 

Pyydä asiakkuusvastaavaasi näyttämään €KM-laskurilla, paljonko pitoisuuksien muutos vaikuttaa sinun tilallasi. 
 

Lue lisää €KM-pitoisuusrehuista


Uusi innovaatio maidontuottajille - eurokorjattu maito

Raisioagro tuo maidontuottajille uuden mittarin, eurokorjatun maidon, €KM. Mittarin avulla tuottajan on helppo selvittää tuotantonsa euromääräinen arvo. Eurokorjatun maidon ansiosta erilaisten ruokintaratkaisujen taloudellinen vertaileminen sujuu nyt helposti uuden innovaation avulla. 
 

Lue lisää eurokorjatusta maidosta


Raisioagrolta rehuja joka tuotantovaiheeseen

Lehmän tasapainoinen ruokinta on edellytys korkeaan maito- ja elinikäistuotokseen. Tuottavan lehmän kasvatus alkaa jo vasikasta ja jatkuu oikeaoppisella hiehon kasvatuksella.


Lehmän ruokinta umpikaudella ja poikimisen jälkeen on avainasemassa korkean elinikäistuotoksen saavuttamiseen. Maitotuotospotentiaali saavutetaan vain, jos hyvinvoiva lehmä saa tarpeeksi rehua ja rehun sisältämät ravintoaineet on mitoitettu tuotosluokan mukaisesti.  

 

Rehuvalikoimamme sisältää rehut ja kivennäiset vasikoille, hiehoille ja lehmille unohtamatta lihanautoja. Erikoisrehut tuovat apua ongelmatilanteisiin. Koska tilojen navettatyyppi, olosuhteet ja kotoiset rehut poikkeavat toisistaan, ruokinta täytyy suunnitella kunkin tilan omien tarpeiden mukaan. Rehustuksen asiantuntijoina haluamme välittää tietomme tilojen käyttöön, jotta tilan asettamat tuotostavoitteet saavutetaan. 


Tutustu laajaan rehuvalikoimaamme verkkokaupassa