Mitä viljelykalat syövät?

Viljeltävät (kasvatettavat) kalat syövät teollisesti valmistettavia rehurakeita. Raaka-aineiden ja rehujen laatua valvotaan tarkasti ja niistä on omat säädöksensä rehulaissa. Kasvatetut kotimaiset kalat ovat meille ihmisille terveellistä ravintoa. Kala on mitä se syö.

 

 

Rehurakeiden koko eli halkaisija kasvaa kalojen koon kasvaessa. Kalanrehujen valmistus on muihin eläinrehuihin verrattuna erittäin vaikeaa, koska vesi luo omat vaatimuksensa rehuille. Rehujen tulee olla hitaasti vajoavia ja niiden tulee säilyä vedessä raemaisina, toisin sanoen ne eivät saa hajota veteen rehuhukkaa aiheuttaen.

Kalanrehut valmistetaan ekstruudereilla, joita voidaan pitää eräänlaisina keittopuristimina. Ekstruuderissa rehujen raaka-ainemassaa kypsennetään lämmön ja paineen alaisena ja näin mm. viljan tärkkelys saadaan muokattua kaloille sulavampaan muotoon. Valmistuksen aikana rehumassan lämpö nousee hetkellisesti yli 100 asteen kovassa paineessa. Näin ollen valmistusmenetelmää voidaan pitää myös erittäin hygieenisenä.  

Nykyaikaiset kalanrehut koostuvat meille ihmisillekin erittäin terveellisistä raaka-aineista. Rehut sisältävät kasviöljyä, kasvivalkuaisia, kalaöljyä ja -valkuaista sekä vitamiineja ja hivenaineita.

Eri kalalajien ravintovaatimukset ovat nykyisin hyvin selvillä ja siksi rehut pystytään "täsmäyttämään" lajikohtaisiksi rehuiksi.  Rehut muuttuvat kalan elinkaaren aikana lähinnä valkuaisen ja rasvan suhteen. Pienpoikasen kasvu on lähinnä valkuaiskasvua ja siksi poikasrehujen valkuaispitoisuudet ovat korkeita. Isompien kalojen kohdalla on tärkeämpää täyttää niiden energiatarve täydellisesti ja siksi niiden rehuissa rasvapitoisuudet ovat korkeampia.

Oheisista ympyrädiagrammeista näet kirjolohen ja siian kasvatusrehujen sisällön raaka-aineryhmittäin.

 

Kirjolohen kasvatusrehun koostumus

Siian kasvatusrehun koostumus