Lihanaudat

D-arvo ratkaisee väkirehumäärän

Säilörehun hyvä laatu on oleellista lihanautojenkin ruokinnassa. Mitä nuorempana rehu on korjattu, sitä pienemmällä väkirehumäärällä selvitään. Alle puolivuotiaille eläimille on syytä antaa ykköstäysrehua, vaikka perusrehuna olisi hyvä karkearehu.

 

 

Alkukasvatus

Alkukasvatuksessa kannattaa panostaa monipuoliseen ja valkuaispitoiseen väkirehuun. Ykkösrehu on järkevä vaihtoehto puoleen vuoteen saakka, sillä karkearehun syöntikyky on vielä niin pieni, että rinnalle tarvitaan viljaa vahvempi väkirehu valkuaisen osalta. Yli 6 kuukauden ikäiset maitorotuiset lihanaudat pärjäävät viljaväkirehulla ilman valkuaistäydennystä, jos käytössä on hyvä säilörehu. Vanha tai valkuaisköyhä säilörehu edellyttää valkuaislisää.

 

Mullin-Herkku 1 -täysrehu juoton ohelle

Lihanautatilalla välitysvasikoille parasvaihtoehto ensimmäiseksi väkirehuksi on kasvattava Mullin Herkku 1 juoton ohelle. Maittava täysrehu kehittää toimivan pötsin ja antaa vastustuskykyä. 

 

Parempi syönti ja kasvu juottokaudella varmistaa isommat vasikat vieroituksen aikaan, jolloin vieroitusongelmat ja ripulit vähenevät ja vasikat ovat terveempiä.Vieroituksen aikainen kasvun notkahduksen riski pienentyy, kun vasikalle annetaan Mullin-Herkku 1 täysrehua myös vieroituksen jälkeen.

 

Alkukasvatukseen väkirehuksi Mullin-Herkku 1

Puoleen vuoteen asti naudoilla on potentiaalia tehokkaaseen kasvuun. Karkearehun syöntikyky on kuitenkin rajallinen, joten hyvänkin säilörehun ohella tarvitaan valkuais- ja energiapitoinen ykköstäysrehu.

 

Alle 6 kk ikäiset lihanaudat hyötyvät maittavasta ja monipuolisesta ykköstäysrehusta. Väkirehun sekä säilörehun syönti lisääntyvät verrattuna ohra-rypsiruokintaan. Pelkkä vilja ei riitä, vaikka säilörehun laatu olisi erinomainen.

 

Mullin-Herkku 1 täysrehu on kasvattava rehu alkukasvatukseen ja sen käyttö säästää työtä tilalla. Säilörehun rinnalla täysrehua kannattaa 4-5 kuukautta. Jos alle puolivuotiaille annetaan loppukasvatuksessa käytettävää apetta perusrehuksi, kannattaa sen päälle antaa vapaasti Mullin-Herkku 1:tä. 

 

Mullin-Herkku 1 sisältää ohran energiaa ja rypsin valkuaista. Rehussa on myös kaikki kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit, joita vasikka alkukasvatuksen aikana tarvitsee. Sooda estää pötsin happamoitumista.

 

Loppukasvatuksessa säilörehun laatu ratkaisee

Sonnien teuraspainon nousun myötä ruokintaa on jouduttu tehostamaan. Kymmenessä vuodessa sonnien paino on lisääntynyt yli 50 kg. Väkirehun määrä ja koostumus riippuu säilörehun laadusta. Kun kasvutavoitteet pidetään hyvänä, on säilörehu syytä analysoida, jotta täydennys osataan tehdä oikein. Raision ruokintaohjelmalla saadaan laskettua tarkat ja taloudelliset ruokintavaihtoehdot myös lihanautatiloille.

 

Väkirehun tarve tuplaantuu, kun D-arvolta 720 säilörehu vaihtuu D-620-säilörehuksi. Hyvin nuorena korjatun säilörehun ohella 40 % väkirehun osuus antaa saman kasvun kuin vanhana korjatun rehun ohella 80 % väkirehuosuus (Steen ym. 2002, kaavio)

 

Hyvän säilörehun ohella yli 6 kk ikäinen maitorotuinen lihanauta pärjää maltillisella väkirehutasolla ja väkirehuksi riittää jopa pelkkä ohra. Jos säilörehun D-arvo on yli 670 ja siinä on valkuaista yli 14 %, ei lisävalkuaista välttämättä tarvita, mikäli rehun säilönnällinen laatu on vielä hyvä ja väkirehua annetaan korkeintaan 50 % kuiva-aineesta. Kivennäisruokinnasta pitää kuitenkin huolehtia. Kasvavan naudan kivennäisiksi sopivat täyskivennäinen Kasvu-Melli TMR tai vaihtoehtoisesti rakeinen Mulli-Melli. 

 

Vanhana korjatun säilörehun ohella väkirehun osuutta joudutaan nostamaan fysiologisten rajojen yläreunalle, jolloin pötsi happamoituu ja sorkkaongelmien riski kasvaa. Jopa maksapaiseet voivat yleistyä. Elävää hiivaa ja soodaa sisältävä Pötsi-Melli tasapainottaa pötsin toimintaa myös lihanaudoilla ja vähentää siten voimakkaan väkirehuruokinnan aiheuttamia ongelmia.

 

Mullin-Herkku 2 on monipuolinen lihanautojen loppukasvatusrehu, joka mahdollistaa runsaankin väkirehuruokinnan ilman pötsin happamoitumista. Energia saadaan pääosin ohrasta, lisäksi rehussa on rypsin valkuaista. Uudistetussa koostumuksessa on mukana soodaa enemmän kuin normaalirehuissa. Mullin-Herkku 2 sopii ruokintaan erityisesti, kun säilörehun D-arvo on matala.

 

Liharotueläimille omat suositukset

Liharotuisten eläinten ruokintaan tarvitaan omat rotukohtaiset suositukset. Jos valkuaista on liian niukasti, kasvu hidastuu ja eläin alkaa rasvoittua liian nopeasti. Suurten rotujen yksilöt voidaan kasvattaa pidempään, jolloin teuraspainotavoite on yli 400 kg. Pienemmillä roduilla päästäneen helpommin parhaisiin laatuluokituksiin, jos teuraspainotavoite ei ylitä 400 kg.

 

Emolehmien umpikauden kivennäisruokintaan voidaan käyttää Emo-Melliä tai Nuolu-Melli Umpi-sankoa, jossa on tarvittavat kivennäiset, hivenaineet ja vitamiinit. E-vitamiini ja seleeni varmistavat hyvän vastustuskyvyn poikiessa. Syntyvät vasikat ovat elinvoimaisempia, kun emon ruokinta on tasapainossa. Laitumelle voidaan viedä luomukelpoinen Nuolu-Melli Kalsium, joka käy sekä emoille, että vasikoille.

 

Lihanautojen ruokinta pähkinänkuoressa

1. Juottokausi

välitysvasikoille väkirehuksi hyvin sulava ja maittava Mullin-Herkku 1
mukana kivennäiset ja hivenaineet
vähennetään ongelmia;
kasvun notkahdus vieroituksen aikaan
kuolleisuus vieroituksen jälkeen
ripuli

 

2. Alkukasvatus < 6 kk

hyödynnetään tehokkaan kasvun potentiaali
karkearehun syöntikyky rajallinen
väkirehuksi ohra-rypsipohjainen Mullin-Herkku 1

 

3. Loppukasvatus > 6 kk

A. Viljaruokinta

kivennäiseksi Kasvu-Melli TMR tai Mulli-Melli, joissa korkea kalsiumpitoisuus
tai Nuolu-Melli kalsium (sopii luomuun) 
Jos ongelmia hapanpötsin, sorkkaongelmien, maksapaiseiden kanssa
-> ruokitaan Pötsi-Melli 100-200 g/pv
jos säilörehu vanhaa, valkuaiseksi Opti rypsirouhe muretta tai Opti 33 KV tiivistettä, jossa on kivennäiset ja vitamiinit mukana

B. Täysrehuruokinta

Mullin-Herkku 2, edullinen täysrehu loppukasvatukseen
valkuainen riittää vanhankin säilörehun ohessa
monipuolinen koostumus ja sooda vähentävät hapanpötsin, sorkkaongelmien ja maksapaiseiden riskiä.

 

4. Emolehmätilat/liharotueläimet

vasikoille laitumelle Mullin-Herkku 2, jolloin huonokin laidun riittää paremmin emoille, ei vieroitusongelmia. Laitumelle lisäksi Nuolu-Melli Kalsium sanko lähelle juottopaikkaa käy emoille ja vasikoille.
lihotukseen Mullin-Herkku 2 tai vilja+Opti rypsirouhe. Liharotueläimille valkuaista myös loppukasvatuksessa.
tiineille emoille kalkiton Emo-Melli, sopii myös imettäville, jos karkearehussa paljon apilaa