Kirjolohi, lohi, taimen

BernAqua -starttirehut UUTUUS

Belgialainen rehuvalmistaja BernAqua on erikoistunut erikoiskalalajien rehujen valmistamiseen. Yritys valmistaa kalojen alkustarttiin erityisen hienojakeisia rehuja. Jaekokoja on useita välillä 50-800 µm. Nämä erikoisstartterit soveltuvat siialle, kuhalle, sammelle, katkaravuille ja kirjolohelle.

Rehut sisältävät suuren määrän meriperäisiä raaka-aineista, mm. kalajauhoa, kalaöljyä, mätiä ja mustekalajauhoa. Rehut ovat agglomeroituja, joka on valmistusprosessina valkuaisille huomattavasti ekstrudointia hellävaraisempi valmistusmenetelmä.

 

Linkki BernAquan tuotekortteihin

 

Vita – pienpoikasrehut

Vita –pienpoikasrehujen valmistaja on Italialainen Veronesi. Rehujen reseptit on suunniteltu poikasille tärkeän valkuaiskasvun kannalta ihanteellisiksi ja ne ovat erittäin kalapitoisia. Rehujen jaekoot ovat 0,2 mm - 1,5 mm. Kaksi pienintä kokoa on mureita ja isommat koot erittäin tasalaatuisia mikropellettejä.

Vita 0,2 mm käyttö lämpötilasta riippuen muutamien päivien ajan, maksimissaan viikko. Olosuhteista ja mädin koosta riippuen alkuruokinta voitaneen hoitaa suoraan Vita 0,5 mm rehulla.

 

Linkki Vita-rehuesitteeseen

 

Hercules 1,7 ja 2,5 mm pienpoikasrakeet

15 - 70 g kirjolohelle. Antavat kasvulle vauhtia alkustartin jälkeen ja vaikuttavat pienpoikasten tärkeään valkuaiskasvuun, josta suurin osa syntyy tuotteiden sisältämästä kalajauhosta. Myös pienpoikasrakeisiin on lisätty TOP 3 -hyvinvointipaketti sisältäen korkeat C- ja E-vitamiinipitoisuudet, beetaglukaania ja nukleotideja, joista saat lisätietoja Vital Pro –osiosta.Hercules 3,5 mm kasvatusrehu

70 - 125 g kirjolohelle. Kalan koon kasvaessa energiataso nousee tärkeää valkuaiskasvua unohtamatta. Sisältää 20 mg luontaisen väriaineen molekyylirakenteen mukaista astaksanttiinia. Aikainen pigmentointi säästää kustannuksia teurasvaihetta lähestyttäessä.

 


Hercules 5 mm, 7 mm ja 9 mm

Kasvatusrehujemme lippulaivat 125 grammasta ylöspäin. Fytaasientsyymin ansioista erittäin matalafosforisia, kuitenkin kalojen fosforitarpeet täyttäviä tehokasvatusrehuja. Myös valkuaisoptimoituja ja siten matalan typpipitoisuuden omaavia rehuja. Astaksanttiinia 50 mg/kg.

 

Hercules Opti 7 mm ja 9 mm loppukasvatusrehu

Runsaasti kalaöljyä sisältävä Hercules Opti on tarkoitettu kalan luontaisten, ihmisille terveellisten rasvahappojen optimointiin. Hercules Optia tulee käyttää vähintään kasvatuksen viimeisen 500 gramman lisäkasvuvaiheeseen (700 – 500 g). Rehu sisältää astaksanttiinia 50 mg/kg. Optiin liittyy laajempi ruokintakonsepti, jossa kalan alkukasvatuksessa 

hyödynnetään runsaammin kasviöljyä sisältäviä rehuja ja loppukasvatus hoidetaan Hercules Opti rasvahappo-optimointirehulla. Ruokintakonseptin avulla kirjolohen kalaraaka-aineriippuvuus vähenee merkittävästi tuotantotuloksia tai kalan ihmisille terveellisyyttä heikentämättä. Opti-ruokintakonseptilla tuotetaan Benella Kirjolohi -brändin mukaisia kaloja.

 

 

 

Hercules Plus, enemmän lihaa ja mätiä

Hercules Plus on kasvatusrehuinnovaatio, joka parantaa valinnanjalostuksen myötä kehittyneiden kirjolohikantojen kasvua ja tuottaa suuremman määrän mätiä. Innovaatiolle haetaan kansainvälistä patenttia. Hercules Plus 7 mm ja 9 mm rehujen rasva-valkuaissuhde on sovitettu nykykalojen tarpeita vastaavaksi. Kalojen kasvunopeus on jalostuksen myötä nopeutunut viimeisen 10 vuoden aikana. Uutuusrehu vastaa entistä paremmin nykykalojen ravintoainetarpeisiin. Kasvatusvertailujen mukaan. Plussalla tuotetaan enemmän myytävää lihaa ja enemmän mätiä aikaisempaa pienemmällä rehumäärällä.

 

Vital Red 3,5 mm, 5 mm ja 7 mm

Kalan hyvinvointiin tähtäävä erikoisrehu, jota ruokitaan vain jaksoittain. Vital Red –rehut sisältävät hyvinvointipaketin, joka sisältää: - erittäin korkeat C- ja E –vitamiinipitoisuudet
- syöjäsolujen aktiiviisuutta lisäävää beetaglukaania
- solujen jakaantumista kiihdyttäviä nukleotideja

Lue enemmän Vital-rehuistamme tästä esitteestä.

 

TOP3 hyvinvointiin vaikuttavat erikoisraaka-aineet


Vital Red 5 mm ja 7 mm rakeet sisältävät fytaasi-entsyymiä. Vital-ruokintajaksot voidaan toteuttaa 70 gramman kalakoosta lähtien (3,5 mm rehu).
Yhteen Vital Red –ruokintajaksoon tarvittava rehumäärä lasketaan seuraavasti:

 


- jos kalasi syövät 3,5 mm rehukokoa, tarvitset Vital Red -rehua 35 % alkubiomassalle

- jos kalasi syövät 5 mm rehukokoa, tarvitset Vital Red -rehua 30 % alkubiomassalle

- jos kalasi syövät 7 mm rehukokoa, tarvitset Vital Red -rehua 25 % alkubiomassalle

 

Esimerkki:
Vital Red –jakson alkaessa kalasi syövät 3,5 mm rehukokoa ja altaassasi on 10 tonnia kalaa. Vital Red –jaksolle tarvittava rehumäärä on tällöin 3,5 tonnia. Tämä rehumäärä syötetään kokonaisuudessaan kaloille, jonka jälkeen aloitetaan normaalirehuruokinta.

 

Hercules Ova 7 mm ja 9 mm emokalanrehut

 

Kasvatuselinkeino perustuu hyviin ja terveisiin emokaloihin. Hercules Ova -rehuilla pystyt tuottamaan niitä. Rehujen pääasiallisena valkuaislähteenä on kalajauho ja kasviperäisten raaka-aineiden määrä on minimoitu. Hercules Ova -rehut sisältävät suuren määrän vitamiineja, astaksanttiinia ja glukaania. Emorehujen käyttö tulisi aloittaa vähintään vuosi ennen kutuajankohtaa. Erikoistilauksesta olemme valmistaneet myös pienempiä raekokoja.

Yksityiskohtaisempaa tietoa kirjolohirehuistamme tästä linkistä

 

Verkkokauppaamme pääset klikkaamalla tästä: https://shop.raisioagro.com