Kestävää tuottavuutta -konsepti

Uusi palvelukonseptimme on nimeltään Kestävää tuottavuutta. Siihen sisältyvät tuotantoa tehostavat, soijattomat ja päästöjä vähentävät rehut, tarkat ruokintaohjeet lehmän eri tuotantovaiheisiin sekä työkalut rehun hyväksikäytön mittaamiseen. Huolellisesti suunniteltu ruokinta ja tuotannon seuranta auttavat kasvattamaan lehmien elinikäistuotosta ja tukevat niiden terveyttä koko elinkaaren ajan.

 

Kestävää tuottavuutta –ohjelmalla terveemmät lehmät ja kannattavampi maitotila

 

Kestävää tuottavuutta -ohjelma perustuu entistä tarkempaan lehmien ruokintaan ja rehuvalintoihin tuotannon eri vaiheissa. Sairauksien ennaltaehkäisy varsinkin lehmien poikimisen aikaan luo tukevan pohjan koko tulevalle tuotantokaudelle. Tuotos kohoaa, rehun hyväksikäyttö tehostuu ja maidontuotannon ympäristövaikutukset pienentyvät. Tehokkaalla ja tarkalla ruokinnalla sekä metaani-, typpi- että fosforipäästöt pienentyvät tuotettua maitolitraa kohden.

 

Mittarit kertovat missä mennään

 

Tuottavuuden seuranta vaatii mittareita, joiden avulla maidontuotantoa voidaan parantaa entisestään. Raisioagro on kehittänyt robottikarjatiloille digitaalisen tuotannonseurantaohjelma Tuotostutkan. Ohjelmalla voidaan seurata maitotuotosta, maidon pitoisuuksia, lehmien syöntiä ja tuotannon kannattavuutta. Uusi mittari Eurokorjattu maito €KM suhteuttaa yhden tunnusluvun taakse maidon pitoisuuksien taloudellisen arvon. Ureaindeksimittarilla voidaan puolestaan tarkastaa, onko valkuaisruokinta kohdallaan.

 

Vähemmän metaanipäästöjä

 

Metaanin muodostus maitolitraa kohden vähenee tuotoksen noustessa ja rehuhyötysuhteen parantuessa. Lehmän poikimaiän lasku 24 kuukauteen ja tuotoskausien lisääntyminen vähentävät nuorkarjan osuuden viidennekseen maitotilan typpi- ja metaani-päästöistä. Rehun rasvalisäys, väkirehun osuuden nosto ja säilörehun sulavuuden parantaminen pienentävät myös metaanipäästöjä.

 

 

Kuoritulla kauralla enemmän maitoa

 

Raisioagro teki Helsingin Yliopiston kanssa tutkimuksen, jossa havaittiin, että kuorittua kauraa sisältävä rehu tehosti valkuaisen hyödyntämistä lehmien ruokinnassa. Koerehun 4 prosenttiyksikköä pienemmällä valkuaispitoisuudella päästiin samaan maitomäärään kuin valkuaispitoisella kontrollirehulla. 

   

 

Lähde: Helsingin yliopisto 2016

 

Yliopiston kokeen pohjalta kehitettiin uutta rehun koostumusta sekä prosessointia. Sadan lehmän robottitilalla kontrolloiduissa olosuhteissa tehdyssä uudessa tutkimuksessa rehuhyötysuhde tehostui entisestään kohonneen maitotuotoksen ansiosta. Väkirehun syönnit lypsyrobotilla olivat samat, mutta koeryhmän tuotos kasvoi selkeästi enemmän. Tuloksia on hyödynnetty kehitettäessä rehujemme sisältöjä entistä tuottavimmiksi.