Käyttäjäkokemuksia lypsyrobottiseurannasta

Raisioagron Tuotostutka-lypsyrobottiseurantaan liittyneitä tiloja on jo yli 260. Tuotostutka-raportit ovat auttaneet tiloja korjaamaan ruokintaa ja sitä kautta nostamaan maitotuotosta ja parantamaan maidon pitoisuuksia. 

 

 

Oma jaksaminen kiittää ajan kanssa
 

Kyöstilän tila sijaitsee Orimattilassa Villikkalan kylässä. Nykyiset yrittäjät aloittivat tilanpidon vuonna 2006 ja silloin lehmät lypsettiin tandem-asemalla. Vuonna 2012 tehtiin navetan olemassa olevien seinien sisällä hieman peruskorjausta ja siirryttiin automaattilypsyyn. parsipaikkoja olisi 62, mutta 55 eläintä lypsyssä on aika sopiva määrä Kyöstilän navettaan. ensi kesänä 330 vuotisjuhlia viettävällä tilalla pyritään tuottamaan laadukasta maitoa nykytekniikalla, perinteitä unohtamatta. Kyöstilän tilalla sitouduttiin luomutuotantoon peltojen osalta keväällä 2017 ja tulevaisuudessa myös eläimet olisi tarkoitus siirtää luomuun.
 

Automaattilypsyn suomaa joustoa kannattaa käyttää hyväksi ja sopia itsensä kanssa itselleen sopivat työajat. Oma jaksaminen kiittää ajan kanssa. Lehmien kanssakin kannattaa viettää aikaa niin eläimet pysyy rauhallisena ja mahdolliset hoitotoimet ovat helpompia kun eläimet tottuneet kosketukseen. 

 

- Tilallamme on koettu tuotostutka hyväksi. Tuotostutkassa saa tilan ulkopuoliseltakin pienen analyysin maitotuotoksesta ja  ruokinnan onnistumisesta pari kertaa kuusta. Kyöstilässä ruokintasuunnitelmat teetetään Raisioagron asiakkuusvastaavalla, joten yhteistyön pohjalle on muutakin kun rehuanalyysin tiedot.

 

https://www.facebook.com/kyostilantila

https://www.instagram.com/kyostilantila

 

Tiimityöskentelyä parhaimmillaan

 

Kärkölässä sijaitseva Jarkko Teppolan tila liittyi Tuotostutkaan syksyllä 2015. Katri Virtasen tuottaman raportin mukaan tilan päivämaidot olivat välillä 31-32 kiloa. Ureaindeksi oli korkea, noin 200, eli lehmillä oli hyvin todennäköisesti puutetta valkuaisesta ja energiasta. raisioagron asiakkuusvastaava laati raportin pohjalta tilalle uuden ruokintasuunnitelman, missä valkuaisen määrää nostettiin ja robottiin lisättiin energialiuos lehmille. Ureaindeksi laski 150 pintaan ja päivämaito nousi yli 38 kiloon.

 

Rehukustannuksiin korjauksella oli vain pieni vaikutus, maitotuotto-rehukustannus sen sijaan nousi yli 1,5 euroa/lehmä/päivä. Jarkko on syystäkin tyytyväinen.

 

- Alussa vierastin asiaa, kun ulkopuolisia kirjautuu robottiin. Mietin, että meneekö kone sitten sekaisin. Nyt kun toiminta ollut käytössä viisi kuukautta olen ollut tyytyväinen, että lähdin mukaan. Itsellä kun aina ei ole aikaa paneutua kaikkeen, niin nyt tieto tulee valmiiksi raportilla. Myös ruokintaan on saatu nopeasti muutoksia, jos on ollut tarve muuttaa. Tilalla tarvitaan tiimi ympärille, että homma toimii ja tämä on yksi osa tiimityöskentelyä, kehuu Jarkko.

 

 

Oleellinen osa ruokinnan suunnittelua

 

Hiirenmaan tilan tavoitteena on saavuttaa tasaisesti korkea maitotuotos, terveet ja kestävät lehmät ja laadukas säilörehu yhdistettynä tarkkaan ruokintaan. Näihin tavoitteisiin pyritään oikeilla jalostusvalinnoilla ja optimoimalla ruokintaa. Tuotostutka toimii yhtenä työkaluna tilan arjessa ja auttaa seuraamaan saavutettuja tuloksia. 

 

Kekkosten navetta on ollut mukana Tuotostutkassa syksystä 2015. Keväällä 2016 tilalla saavutettiin sen historian paras päivämaitolukema. Myös kuukauden maitoennätys saavutettiin.

 

Tilalla nähdään reaaliaikaisen seurannan olevan oleellinen osa ruokintasuunnittelua. Kun tulosten seuranta tapahtuu riittävän usein, on mahdollista tehdä myös nopeita korjauksia lehmien ruokintaan aina tarvittaessa. Tuotostutka seuraa koko karjan eli eri tuotoskauden vaiheissa olevien eläinryhmien ja yksittäisten lehmien tuotoksia, aktiivisuutta ja muita asioita, joihin ruokinnalla voidaan vaikuttaa. Keräämällä ja analysoimalla lypsyrobotin tuottamaa tietoa, on mahdollista löytää nopeasti sekä ruokinnan ongelmakohdat että onnistumiset ja siten parantaa maitotilallisen kannattavuutta.

 

- Viimeisimmässä raportissa nähtiin, että lehmät kaipasivat enemmän energiaa ruokintaan. Korjaus tehtiin ja tuotosvaste saatiin. Tällä hetkellä syötössä olevalla säilörehulla riittävän energiamäärän saavuttaminen on haastavaa. Tuotostutkan mittarit, luvut ja ureaindeksi antavat tukea toiminnan suunnitteluun, kertoo tilan isäntä Kari Kekkonen.