Hercules LP-matalafosforirehu

HERCULES LP- pyyhkäisi kuormituksen alas

Raisioagro otti vuonna 2009 ensimmäisenä maailmassa käyttöön ison kirjolohen rehuissa fytaasi-entsyymin, jonka avulla kalanviljelyn fosforikuormitus putosi merkittävästi.

Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa tehtyjen ruokintatutkimusten mukaan fytaasirehulla tuotetun kirjolohen lisäkasvukilon fosforikuormitus pieneni 26 prosenttia.  

Hercules LP:n kokonaisfosforipitoisuus on vain 0,7 prosenttia. Ennen LP:tä isojen kirjolohien rehujen minimifosforipitoisuus on ollut 0,8 prosenttia.

Kasviraaka-aineiden fosfori sulavammaksi

Kalojen, kuten kaikkien muidenkin eläinten on saatava ravinnostaan fosforia tukirakenteidensa (luuston) rakentamiseen. Kasviraaka-aineissa fosfori on varastoitunut fytiinihapon muotoon. Fytiihapon pilkkoutumiseen ruuansulatuskanavassa tarvitaan fytaasientsyymiä.

Yksimahaisilla eläimillä, kuten kaloilla, ruoansulatuskanavan fytaasiaktiivisuus on lähes olematon, eivätkä ne näin ollen pysty hyödyntämään kasvivalkuaislähteiden fosforia tehokkaasti. Kala pystyy hyödyntämään tästä fosforista vain 10-25 % kasvilähteestä riippuen. Siksi kalanrehujen yhtenä fosforilähteenä käytetään kalajauhoa, jonka fosfori on kalalle käyttökelpoisemmassa muodossa.

Hercules LP-rehuihin lisättävä fytaasientsyymi muutti merkittävästi kasvi-kalavalkuaissuhdetta rehuissa.

Rehujen kautta annettava fytaasientsyymi vapauttaa noin 50 % kasvien fyttinihappomuotoon sitoutuneesta fosforista kalalle käyttökelpoiseen muotoon. Tämän ansiosta kasvivalkuaisen osuutta rehuissa on voitu nostaa ja näin vähentää kalajauhon käyttöä sekä kasvatusrehujen kokonaisfosforipitoisuutta yli 10 prosentilla. Kalajauhon käytön pienentämisellä on positiivinen vaikutus valtamerien hupeneviin kalamääriin. Kun ruokinta onnistuu optimaalisesti pystytään Hercuels LP:llä rehulla tuottamaan yhtä paljon kalavalkuaista (kirjolohikilossa 170 g valkuaista) kuin itse rehussa on kulutettu.

Kasvivalkuaisten fytiinihappo on myös ns. anti-nutrientti, haitta-aine, mikä heikentää ravintoaineiden sulavuutta. Näin ollen fytaasientsyymin avulla myös rehun sisältämän valkuaisen sulavuus paranee.

Merkityksellinen kasvatusrehuissa

Fytaasi-innovaatiota käytetään 5 mm, 7 mm ja 9 mm rehurakeissa. Hercules LP-ruokinta voidaan aloittaa noin 120 gramman kalakoossa. Fytaasilla haetaan ympäristöllisesti merkittävää vaikutusta ja juuri siksi sitä käytetään rehuissa joiden osuus koko kalan elinkaaressa käytettävistä rehuista on noin 95 prosenttia.  

Poikasvaiheen rehujen osuus elinkaaren kokonaisrehumäärästä on todella pieni. Syntymästä 125 grammaan kasvuun tarvittava rehumäärä vastaa vain noin 5 % koko elinkaaren rehumäärästä, kun kalaa kasvatetaan 2,5 kiloon asti.

Poikaskalojen fosforipitoisuus on isoja kaloja korkeampi. Tämän johdosta niiden käyttökelpoisen fosforin tarve ravinnostaan on merkittävästi suurempi. Siksi paljon kalalle käyttökelpoista fosforia sisältävä kalajauho on edelleen paras vaihtoehto pikkukalojen fosfori- ja valkuaislähteeksi. Poikasrehujen kasvivalkuaisen määrän lisäämisellä saavutettava kalajauhopitoisuuden aleneminen ei näin ollen ole kalojen eikä myöskään ympäristön kannalta järkevää.

Merkittävä muutos ympäristölle

Hercules LP:llä saavutettuja ympäristöllisiä hyötyjä voidaan pitää merkittävinä. Kiitos tästä kuuluu suomalaisille kalankasvattajille, jotka käyttävät Hercules LP:n rehuja. Lanseerausvuoden 2009 jälkeen rehu on noussut markkinoiden eniten käytetyksi rehumerkiksi. LP:llä saavutettavaa, puolueettomalla tutkimuksella (RKTL Rymättylä 2008) todistettua fosforikuormituksen alenemaa voidaan näin ollen pitää merkittävänä koko suomalaista kalankasvatuselinkeinoa ajatellen.

Hercules LP –tuotevalikoimaan kuuluu merkittävä innovaatio Hercules LP OPTI. OPTI –ruokintakonseptin avulla kalantuotantoa voidaan pitää todella kestävän kehityksen mukaisena toimintana.OPTI mahdollistaa kasvatuksessa korkeamman kasviöljykäytön säilyttäen silti kasvatetun kalan meille ihmisille terveystuotteena. Konseptin avulla rehuihin ja siten kalan elinkierron aikana käytettävä luonnonkalamäärä puolittui.

(lue lisää rasvahapoista