Eurokorjattu maito - uusi kannattavuuden mittari Tuotostutkaan

Raisioagron uusi mittari Eurokorjattu maito eli €KM® ohjaa Tuotostutka-tilojen ruokintaa entistä kannattavampaan suuntaan. Eri ruokintaratkaisujen taloudellinen vertailu käy nyt aikaisempaa helpommin yhden tunnusluvun kautta.
 

Päivittäinen keskimaito ei vielä kerro, mikä on maidosta saatava tulo. Maidon pitoisuudet vaikuttavat maidon hintaan ja siksi pitää ensin laskea, mikä on kyseisellä maitomäärällä maidon tilityshinta. Tuottajien on helpompi vertailla eri ruokintaa ja lehmäyksilöitä, jos yhden tunnusluvun kautta nähdään heti lehmän tai karjan tuotoksen taloudellinen arvo.
 

EKM on biologinen mittari
 

Perinteisesti lehmien maitotuotoksia on vertailtu energiakorjattuna maitona eli EKM:nä. Tämä on biologinen mittari, joka ottaa huomioon maidon rasva- ja valkuaispitoisuuden niiden sisältämän energiamäärän kautta. Energian tarvenormit lasketaan energiakorjatun maidon pohjalta. EKM ei kuitenkaan ole hyvä taloudellinen mittari, sillä se ei kerro, paljonko tuottaja saa maitotiliä.
 

€KM on taloudellinen mittari
 

Raisioagron kehittämä uusi mittari, eurokorjattu maito €KM®, kertoo maitomäärän, joka on suhteutettu pitoisuuksien todelliseen taloudelliseen arvoon. €KM® helpottaa vertaamaan eri lehmien, eri tilojen sekä eri ruokintojen todellista kannattavuutta. Kun keskimaitoa verrataan rehukustannuksiin, voi se johtaa väärille jäljille. Taloudellisesti oikea tapa on vertailla eurokorjattua maitoa.
 

Esimerkkilaskelma taloudellisista hyödyistä
 

Esimerkiksi meillä on kaksi tilaa, joista tilalla A keskimaito on 32 kiloa, rasvapitoisuus 4,6 % ja valkuainen 3,6 %, toisella tilalla B keskimaito on 36 kiloa, rasvapitoisuus on 4,0 % ja valkuainen 3,0 %. Kun tilojen luvut muutetaan energiakorjatuksi maidoksi (EKM) biologisen mittarin mukaan, on molemmilla tiloilla lähes sama tuotos. Tilalla A energiakorjattumaito on 34,8 ja tilalla B se on 34,9.


 

 

 

 

 

 

 


Tämä ei vielä kerro kumpi tila saa suuremman maitotilin. Kun laskentaan lisätään Raisioagron eurokorjattumaito €KM®, paljastuu totuus. Tila A tuottaa €KM®:ää keskimäärin 34.61 kg ja tila B vain 33.07 kg. 35 sentin maidon hinnalla tila A saa 12.11 € maitotuottoa päivässä lehmää kohden, tila B 11.57. Sadan lehmän karjassa kasvaa vuosittainen ero A:n hyväksi lähes 20 000 euroon.
 

€KM nyt myös Tuotostutkassa
 

Maitotilan tärkein kannattavuuden tunnusluku on maitotuotto, josta on vähennetty rehukustannus. Koska tilojen energiakorjattu maitotuotos EKM oli lähes sama, ei energiantarpeessa ole juurikaan eroa. Tuotostutkan uusi mittari €KM® auttaa tiloja seuraamaan ruokinnan kannattavuutta entistä paremmin.

 

Kysy lisää omalta asiakkuusvastaavaltasi