Broileri - Ruokinta

Lyhyt ja intensiivinen kasvatus

Broilerin kasvatus on lyhyt ja intensiivinen. joten rehuiltakin vaaditaan hyvin erilaisia ominaisuuksia. Lyhyessä kasvatusajassa on saavutettava teurastamon asettama teuraspaino taloudellisesti ja lisäksi on huolehdittava linnun hyvinvoinnista.

Uudentyyppiset jalosteet, ns. rintalihasbroilerit vaativat rehuilta erilaisia ominaisuuksia kuin aikaisemmat jalosteet.

Tilatasolla yksikkökoot ovat suurentuneet ja paikallisesti lintutiheydet ovat kasvaneet. Molemmat tekijät lisäävät lintujen stressiä sekä tautipainetta. EU:n kasvunedistäjien käyttökiellon takia ns. vihreiden kasvunedistäjien ja muiden eläimiin positiivisesti vaikuttavien aineiden kehitystyö on edennyt maailmalla nopeasti viime vuosina.

Tästä on esimerkkinä monien uusien lisäaineiden EU-hyväksyntä. Näillä aineilla pystytään turvaamaan lintujen hyvinvointi sekä saavuttaman jalostuksen mahdollistamat hyvät kasvutulokset tulevaisuudessakin.

Suoliston terveys kaikkein tärkeintä

Jatkuvasti paraneva kasvukyky laittaa suoliston toiminnan koville. Ravintoaineiden pitää sulaa ja imeytyä suolistosta entistä paremmin, jotta saavutetaan taloudellinen kasvatustulos.

Untuvikoilla on tärkeää, että suolinukka kehittyy hyvin.  Mitä pidempi suolinukka on, sitä suurempi on ravintoaineiden imeytymispinta. Myöhemmin kasvatuskaudella pyritään estämään haitallisten bakteerien kiinnittymistä suolen seinämään. Kiinnittymisen estämisen lisäksi vähennetään bakteerien erittämien toksiinien eli myrkkyjen muodostumista.

Tärkeä tehtävä on myös vastustuskyvyn eli immuniteetin parantaminen. Isoissa yksiköissä tautipaine on suurempi ja mitä parempi vastustuskyky linnuilla on, sitä parempi elävyys saavutetaan.

Vaiheruokinta täysrehuilla

Broilerin päivittäinen, suhteellinen painonlisäys vähenee iän myötä. Seitsemän päivän iässä painonlisäys on 16 % elopainosta ja 37 päivän iässä enää 4 % elopainosta.

Vaiheruokinnassa mureista ykkösrehua, Broiler-Herkku 1 CC,  käytetään noin kuuden päivän ikään asti (tavoitteena 220 g/lintu). Broiler-Herkku 2 CC käytetään siihen asti, kunnes päivittäinen painonlisäys on yli 10 %. Käytännössä rehunvaihto Broiler-Herkku 3 CC:een on noin 17 päivän iässä.

Alkukasvatusrehujen (Broiler-Herkku 1 CC ja 2 CC) käytön aikana suolisto on täysin kehittynyt, joten näiden rehujen raaka-ainevalinnoilla tuetaan suoliston kehittymistä.

Toisaalta, johtuen broilerin lyhyestä kasvuajasta, seitsemän päivän elopainolla on erittäin suuri vaikutus lopulliseen elopainoon. Tämä kasvun optimointi on nyt mahdollista, koska riittävä luuston kehitys pystytään turvaamaan Hy-D -vitamiinivalmisteella.

Hy-D parantaa kalsiumin ja fosforin imeytymistä ja siirtymistä luiden rakennusaineiksi untuvikoilla, joiden maksan toiminta on vielä puutteellista.

Vaiheruokinta vähentää myös ympäristökuormitusta, koska ravintoaineiden, lähinnä typen ja fosforin pitoisuudet alenevat lannassa niiden paremman hyväksikäytettävyyden takia. Täysrehuissa käytetyn kokkidiostaatin, narasiinin varoaika on 0 vuorokautta, mutta käytännössä kokkidiostaatitonta loppurehua on käytettävä vähintään 3 vuorokautta.

Viimeiset 3-5  päivää ennen teurastusta ruokitaan kokkidiostaatittomalla Broiler-Herkku 4 -rehulla. Tässä vaiheessa painonlisäys on jo pudonnut alle 5 prosenttiin elopainosta.

Käytettyjen raaka-aineiden ja ravintoainepitoisuuksien lisäksi rehujen tuotantovaikutuksiin vaikuttaa erittäin paljon rehujen valmistuksessa käytetty prosessointi. Rehuraision broilereiden rehut ovat expandoituja.

Expanderkäsittely takaa rehun hyvän olomuodon, juoksevuuden ja hygieenisen laadun. Expander yhdistettynä pitkäaikaisvalmentimeen parantaa rehun ravintoaineiden hyväksikäyttöä ja mahdollistaa viljan lisäämisen karkeana (hierrejauhettu vilja) ja jopa kokonaisina jyvinä. Rehun karkeampi olomuoto aktivoi lihasmahan toimintaa.

Vaiheruokinta viljarehuilla

Viljarehuruokinnassa ensimmäisenä rehuna käytetään täysrehuohjelman ykkösrehua kuuden päivän ajan. Tämän jälkeen valitaan joko Tuhti-sarjan kakkosrehu tai Kunto-sarjan kakkosrehu, joita käytetään 17 päivän ikään asti.

Tuhti-sarjassa viljan käyttömäärät ovat noin 25 prosenttia kokonaisrehumäärästä. Kunto-sarjassa viljan käyttö jää noin 20 prosenttiin. Viljankäyttö on ohjeistettu niin, että kokkidiostaattien taso on aina oikea.                                                                             

Emobroilereille omat rehut

Emobroilereille on oma rehuvalikoimansa. Näissä rehuissa on huomioitu eläinaineksen muuttuminen ja myös muuttuneet ruokintatavat.

Rehujen koostamisessa on tärkeää turvata siitoseläinten terveys ja hyvinvointi, korkea tuotostaso, hyvät haudontatulokset ja ennen kaikkea jälkeläisten hyvä elävyys. 

Hivenaineiden oikea olomuoto takaa niiden paremman hyväksikäytön ja siten paremmat tuotantotulokset. Jalostajan uudet aminohapposuositukset tammikuussa 2013 on otettu käyttöön kaikissa emorehuissa.