Ajatuksia siian ruokinnasta

Siika voidaan pitää vielä melko villinä kasvatuslajina. Raision koordinoiman Siika 2005-projektin aikana siian ravinnosta ja ruokinnasta saatiin paljon uutta tietoa. Yhtä paljon on olemassa mututuntumaa, jota on syntynyt kasvattajille siikaan tutustumisen myötä.

Myös itse siika on muuttunut. Voidaan puhua jonkin asteisesta laitostumisesta. Tämäkin on muuttanut ajatuksiamme siian ruokinnasta. Eroaako siika sittenkään merkittävästi kirjolohesta niin sanottujen ruokinnan perusasioiden kuten annosten optimoinnin tarpeellisuudesta?

"Puputtaja ja kausisyömäri"

Yleisesti on tiedossa, että siika haluaa syödä päiväannoksensa useammalla ruokintakerralla. Tosin siian laitostumisen myötä muutamat kasvattajat ovat huomanneet, että muutaman sadan gramman siiat pystyy ruokkimaan kerran päivässä-metodilla, ilman ongelmia.

Keskustelua on myös siian kausisyönti-ilmiöstä. Kausisyönnillä tarkoitetaan siian tapaa "tankata" itsensä täyteen hyvällä syöntijaksolla ja sen jälkeen vähentää syöntiä tai lopettaa se kokonaan. Hyvän ruokahalun jakso saattaa kestää viikkoja, kuten myös huonon ruokahalun aika. Usein huonomman ruokahalun jakso kestää kuitenkin viikon tai pari, jonka jälkeen ruokahalu taas piristyy.

Kuten muidenkin kalalajien kasvatuksessa myös siian kasvunopeus halutaan maksimoida. Näin ollen on muodostunut tavaksi, että hyvän ruokahalun aikana siikaa ruokitaan täysillä, ruokahalu jopa yli-maksimaalisesti täyttäen.

Kausisyönti-ilmiötä pohtiessa, olemme yrittäneet ajatella asiaa myös kirjolohen kautta. Sen ruokinnasta on paljon enemmän käytännön kokemuksia ja tuloksia. Mielestämme ilmiössä toteutuu kirjolohen yliruokintatapauksien kohdalta tuttu ilmiö. Kala tarvitsee aikaa yliruokinnasta toipuakseen tai pahimpana vaihtoehtona se ei toivu siitä ollenkaan.

Eli käytännössä hyvän ruokahalun aikana siika ruokitaan reilusti ylikuntoon. Kun ähkyyn syöttämisen sietoraja tulee siialla vastaan se lopettaa syömisen ja paastoaa.

Tasaisella, optimaalisella annostuksella voitaisiin päästä koko kauden säilyvään hyvään ruokahaluun ja siten parempaan kasvuun ja jopa parempaan kalan laatuun. Laadulla tarkoitetaan tässä yhteydessä fileiden ja kalan hieman pienempää rasvapitoisuutta.

Osa kasvattajista samaa mieltä

Osa siian kasvattajista niin merellä kuin sisämaassakin on kausisyönti-ilmiön syiden osalta kanssamme samaa mieltä. Ilmiö on ollut heille tuttu ja siitä on päästy eroon ruokinnan rajua "syklisyyttä" välttämällä eli käytännössä rajuja jaksoittaisia yliannoksia välttämällä. Tämän havainnon tehneiden asiakkaiden mielestä siika on jopa kirjolohta herkempi yliruokinnalle.

Ruokinnan tasaisemmalla annostuksella ja yliruokintaa välttämällä on päästy hyviin kasvatustuloksiin. Rehukertoimet ovat laskeneet ilman, että kasvu on heikentynyt, pikemminkin päinvastoin.