Baytan I- jauhe

Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohran tyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienien torjumiseksi.

  • laajatehoisin peittausaine kaikille viljoille
  • parantaa itävyyttä ja suojaa viljanorasta aina korrenkasvuun asti
  • torjuu kaikki merkittävät siemenlevinteiset sienitaudit ja homeet
  • torjuu lentonokea
  • vahvistaa juuria

Tehoaine:

triadimenoli 150 g/kg, imatsaliili 25 g/kg.

Käyttö ja käyttömäärä:

Normaali käyttömäärä on 150 g valmistetta /100 kg siementä. Tällöin valmisteella ei ole perättäiskäytön rajoitusta.

Käyttömäärän ylittäessä 150 g/100 kg siementä, valmistetta voidaan käyttää samalla lohkolla joka toinen vuosi. Maksimi käyttömäärä on 200 g//100 kg siementä.

Käytössä huomattavaa:

Myöhästyttää orastumista 1-2 vrk.

Tuulilevintäisiin tauteihin Baytan I peittausteho riittää korkeintaan viljan korrenkasvuvaiheeseen. Siementä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta. Käytettäessä valmistetta yli 150 g/100 kg, mutta korkeintaan
200 g/100 kg siementä, voidaan sillä peitattua siementä kylvää samalle kasvulohkolle joka toinen vuosi

Ympäristörajoitukset

Pakkaus:

5 kg ja 25 kg

Valmistaja: 

Bayer CropScience


Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!