Ally 50 ST

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta sekä öljy- ja kuitupellavalta.

  • laaja tehoalue syysviljojen rikkakasveihin
  • maavaikutus: tehoaa taimettumattomiinkin rikkakasveihin
  • alhainen lämpötila ja sade ruiskutuksen jälkeen eivät heikennä tehoa
  • nyt myös pellavalle
  • kielletty pohjavesialueilla


Tehoaine: metsulfuroni-metyyli 500 g/kg
 
Ally 50 ST on erikoisaine syysviljojen rikkakasvitorjuntaan. Valmiste tehoaa rikkakasveihin sekä lehtien että maan kautta. Ally on erityisen tehokas syysviljojen haitallisimpaan rikkakasviin saunakukkaan, ja estää myös tehokkaasti luohon kasvua. Allyn teho on hyvä viileissäkin olosuhteissa. Maavaikutteisuus, joka estää rikkakasvien kasvua ruiskutuksen jälkeen, lisää varmatoimisuutta. Ally 50 ST on pienannosaine. Valmiste on hajuton ja sen käyttö ja annostelu on helppoa. Täysi sateenkesto saavutetaan 2 tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Käyttö ja käyttömäärät:

Syysviljat ruiskutetaan aikaisin keväällä kasvun alettua. Haluttaessa ruiskutusta voidaan siirtää myöhemmäksi, jolloin ruiskutus voidaan tehdä yhdessä korrensäädön kanssa.

Kevätviljat ruiskutetaan viljan 3-4 lehtiasteelta alkaen ennen pensomisen loppua. 

Syysviljat 1,1-1,6 tabl/ha + Sito Plus -kiinnite 0,1 l/ha
Kevätviljat 0,8-1,1 tabl/ha + Sito Plus -kiinnite 0,1 l/ha
Pellava 0,8-1,1 tabl/ha + Sito Plus -kiinnite 0,1 l/ha kuivissa olosuhteissa

Vesimäärä:

200-300 l/ha 

Tankkiseokset:

Ally 50 ST voidaan ruiskuttaa seoksena mm. Primuksen ja Staranen, Ration ja Expressin, Korrensääde 5C:n ja kaikkien viljoilla käytettävien kasvitautien torjunta-aineiden kanssa.

Mataratehon parantamiseksi voidaan Ally 50 ST:n kanssa tankkiseokseen lisätä Primus 50 ml tai Starane 0,4 l/ha.

Käytössä huomattavaa:

Valmistetta ei saa käyttää suojaviljalla. Seuraavana vuonna samalla lohkolla saa viljellä viljaa, apilan ja heinän suojaviljaa, rypsiä, rapsia, hernettä ja perunaa. Kiinniteaineen lisäys kevätviljoilla saattaa aiheuttaa kasvuston vaalenemista varsinkin kosteissa ja viileissä olosuhteissa. Vaalenemisella ei ole vaikutusta satoon. Pellavalla voi ilmetä ohimenevää värimuutosta, kasvun heikkenemistä ja lievää kukinnan viivästymistä. Kuitupellavassa pitkän kuidun osuus kokonaiskuidusta voi pienentyä.

Ally 50 ST tehoaa yksinään huonosti emäkkiin, kiertotattareeseen ja mataraan.

Ympäristörajoitukset

Pakkaus/tukkupakkaus:

10 tabl / 10 kpl

Valmistaja:

 Dupont Suomi Oy

Lue aina pakkauksen täydellinen käyttöohje ja noudata sitä!