Tutkimussäätiö

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä elintarvikkeiden ja rehujen sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Myös tuoteturvallisuuteen ja elintarvikkeiden kaupallistamiseen liittyvät tutkimukset kuuluvat säätiön toimintapiiriin. 

 

Säätiön asiamiehenä toimii tutkimus- ja kehitysjohtaja, dosentti Ilmo Aronen, puh. 050 511 0081.

 

Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä 

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä elintarvikkeiden ja rehujen sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Myös tuoteturvallisuuteen ja elintarvikkeiden kaupallistamiseen liittyvät tutkimukset kuuluvat säätiön toimintapiiriin. Säätiön asiamiehenä toimii tutkimus- ja kehitysjohtaja, dosentti Ilmo Aronen, puh. 050 511 0081.

Tutkimussäätiö panostaa jatko-opintoihin tähtääviin tutkimuksiin

Apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvaa jatko-opiskelua varten henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa lisensiaatin- tai tohtorintutkinto. Nämä apurahat on tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun. Lisäksi apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvien muiden tutkimusprojektien toteuttamiseen.

Tutkimussäätiön tavoitteena on kehittää toimintaansa yhä enemmän tutkijakoulun suuntaan. Tämä on näkynyt viime vuosien apurahapäätöksissä siten, että käytännössä lähes kaikki apurahat on myönnetty väitöstutkimukseen tähtääviin opintoihin. Viime vuosina apurahoja on jaettu vuosittain noin 200 000 euron arvosta.