Takaisin

Raisio edistää kestävää ruoka- ja maitoketjua

Raision ja WWF:n yhteistyössä toteuttama kotitalousopettajien opetusmateriaali "Voiko maailmaa muuttaa syömällä" on herättänyt keskustelua. Raisio haluaa korostaa, että materiaalin tarkoitus on tarkastella ruuantuotantoa globaalista näkökulmasta. Raisio ei missään tapauksessa aseta kyseenalaiseksi suomalaisen laadukkaan ja ympäristövastuullisen maidon- ja lihantuotannon asemaa, päinvastoin. 

Suomessa on erinomaiset edellytykset kehittää kestävää maitoketjua, sillä suomalaiset pellot soveltuvat hyvin nurmen viljelyyn ja Suomessa on runsaasti maidontuotannon tarvitsemaa vettä. Maapallon väestön kasvaessa märehtijöiden rooli ruuantuotannossa on ainutlaatuinen, sillä ne pystyvät hyödyntämään nurmea ravintonaan ja maidontuotantoon. Maidontuotannossa syntyvä lanta vähentää myös merkittävästi teollisten lannoitteiden tarvetta kaikessa kasvien viljelyssä. Lannanlevityksen nykyaikaiset menetelmät ja peltojen suojakaistaleet vähentävät tehokkaasti ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Koska ympäristökasvatus on yksi WWF:n tärkeistä tehtävistä, järjestö pyysi Raisiolta apua kotitalousopettajille toteutettavaan opetusmateriaaliin. Esityksen näkökulma on globaali ruuantuotanto. Raision asiantuntijat auttoivat materiaalin tuotannossa nostamalla esiin muun muassa viljojen vähäistä ympäristövaikutusta.

Raisio on tehnyt vuosia tiivistä yhteistyötä WWF:n kanssa, minkä ansiosta muun muassa suomalainen kasvatettu kirjolohi on nostettu WWF:n suositeltavien kalalajien listalle. Yhteistyöllä voimme vaikuttaa WWF:n suosituksiin antamalla oikeaa tietoa maatalouselinkeinon tekemästä työstä kestävän kehityksen eteen.

Raisio on vuosikymmeniä keskittynyt kasvipohjaiseen ravintoon ja rehuihin. Yhtiö on tehnyt pitkäjänteistä työtä yhdessä tuottajien, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa kotieläintuotannon kehittämisessä kestävämmäksi mm. eläinterveyttä ja rehutehokkuutta sekä nurmen viljelyä kehittämällä. Nämä toimet vähentävät ympäristökuormitusta tuotettua ruokakiloa kohti.

Raisio uskoo positiiviseen vuorovaikutukseen kuluttajien, tuottajien, tutkijoiden ja järjestöjen kanssa. Siten olemme omalta osaltamme mukana kehittämässä kestävää ruokaketjua ja turvaamassa maatalouden tulevaisuutta.