Takaisin

Piilevä ketoosi syö maitotilan kannattavuutta

Jopa puolet lehmistä kärsii piilevästä ketoosista, joka lisää muiden sairauksien riskiä ja huonontaa hedelmällisyyttä, tuotosta sekä kannattavuutta. Vuositasolla kustannukset nousevat tuhansiin euroihin. Poikivien lehmien ja hiehojen lihavuus altistaa piilevälle ketoosille. Hiehojen poikimaiän alentaminen, lehmien poikimavälin lyhentäminen sekä propyleeniglykolia sisältävät täydennysrehut poikimisen aikaan vähentävät ketoosin riskiä.

 

Ketoosi eli asetonitauti on lypsykauden alun aineenvaihduntasairaus, joka on saanut nimensä maksassa syntyvistä ketoaineista. Perinteinen asetonitauti on käynyt harvinaiseksi, mutta piilevä ketoosi on yhä yleisempi vitsaus. Poikimisen ajan kalsiumvaje, umpilehmien yliruokinta sekä lehmän lihavuus altistavat ketoosille, kun ruokahalu laskee ja lehmä laihtuu. Piilevä ketoosi on merkittävä tiinehtymisvaikeuksien syy. Erityisesti kolme ensimmäistä viikkoa poikimisen jälkeen on kohtalokasta aikaa hedelmällisyydelle sekä tuotannon kannattavuudelle. Sadan lehmän karjassa kustannus voi nousta jopa yli 10 000 euroon vuositasolla.

 

Lihavat hiehot ja umpilehmät kuuluvat riskiryhmään

 

Hiehojen korkea poikimaikä on yleinen lihomisen syy. Lihomisen riski pienentyy, jos hiehot poikivat kahden vuoden ikään mennessä. Sopivalla ruokinnalla hiehojen siemennyskausi voidaan aloittaa jo pian vuoden iän jälkeen. Kuntoluokan kontrollointi on hyvä aloittaa jo hiehokaudella, sillä lihavana poikiva vanha hieho on vaikeaa sada tiineeksi, jolloin poikimaväli pitkittyy ja lihomisongelmasta tulee kierre, joka johtaa eläimen poistoon.

 

Lehmien pitkä poikimaväli lisää myös riskiä, sillä lehmä pääsee helposti lihomaan lypsykauden lopussa erityisesti vahvalla appeella. Poikimavälin lyhennys helpottaa lypsykauden lopun lihomisongelmaa.

 

– Tavoitteena kannattaa pitää noin 380 päivän poikimaväliä koko karjan osalta. Lyhytmaitoisilla vuoden väli riittää, osa pitkämaitoisista huippuherujista voi jonkin verran venyttää väliä. Sopiva umpikauden pituus on 6-8 viikkoa. Lihavat lehmät menevät herkemmin syömättömksi poikimisen yhteydessä ja ne myös laihtuvat enemmän. Lehmän tulisikin olla oikeassa kuntoluokassa jo umpeenmenovaiheessa. Ummessaolevaa lehmää ei saisi laihduttaa, sillä se on varma konsti rasvoittaa maksa ja altistaa lehmä ketoosille jo ennen poikimista, Raisioagron kehityspäällikkö Merja Holma kertoo.

 

Poikimisen lähestyessä lehmän ruokahalu huonontuu

 

Viimeisen tiineysviikon aikana, energian tarve kuitenkin kasvaa vasikan vaatiessa yhä enemmän ravintoaineita. Poikimisen jälkeen tarvitaan nopeasti suuri määrä glukoosia, jota lehmä valmistaa pääasiassa pötsikäymisessä syntyneestä propionihaposta.

 

Kun rehujen syönti on vähäistä, propionihappoa muodostuu aivan liian niukasti glukoosin tuotantoon. Lehmä polttaa kudosrasvaa saadakseen siitä glyserolia glukoosin lähteeksi. Kudosrasvat muokataan energiaksi maksassa. "Sivutuotteena" syntyy ketoaineita eli asetoasetaattia ja β-hydroksivoihappoa.

 

Ketoaineet huonontavat ruokahalua entisestään

 

Piilevä ketoosi voi puhjeta kliiniseksi ongelmaksi, kun ketoainepitoisuus nousee liikaa. Ketoosilehmä jättää vähitellen yhä suuremman osan rehuistaan syömättä. Ensiksi jäävät väkirehut koskematta, heinä saattaa kelvata kunnes ketoaineiden määrä nousee liian suureksi. Vaikka rehut eivät maita, niin kuivikkeet saattavat herättää mieltymystä.

 

– Lehmä laihtuu nopeasti jopa yhden kuntoluokan verran. Hengityksessä ja virtsassa saattaa huomata asetonin hajun. Syönnin vähentyessä sonta kiinteytyy, se näyttää pinolta verilettuja. Joskus ketoosi voi puhjeta hermo-oireiden kera. Lehmä on hermostunut, kävelee epävakaasti, vaikuttaa sokealta ja käyttäytyy muutenkin merkillisesti, Holma kuvaa ketoosin oireita.

 

Energiarehu torjuu piilevää ketoosia

 

Säilörehua tai apetta annetaan vapaasti eli ruokintapöytä ei saa olla tyhjä navettaan mentäessä. Hyvä säilörehun käymislaatu on avaintekijä. Lehmien syönti ja robottikäynnit lisääntyvät, kun käymislaatu on tavoitetasolla.

 

– Heruvien lehmien energiatasoa voidaan kohottaa myös esimerkiksi Benemilk Boosterilla, joka vähentää laihtumistarvetta. Pötsisuojatut rasvahapot eivät rasita maksaa kuten kudosrasvojen poltto. Hyvin runsas rasvan syöttö vie kuitenkin tilaa hiilihydraateilta, joten ensi viikkoina kannattaa rajoittaa lisätyn rasvan saanti 300 grammaan, Merja Holma neuvoo.

 

Propyleeniglykolia sisältävät täydennysrehut nostavat veren glukoositasoa vähentäen tehokkaasti piilevää ketoosia. Propyleeniglykolia voidaan antaa täysrehujen ja puolitiivisteiden lisäksi energialiuoksena, ketoosipastana tai esimerkiksi Aseto-Mellin muodossa. Lypsyrobotilla liuosmainen energiarehu voidaan annostella lehmäkohtaisesti, joten se helpottaa erityisesti robottilojen ketoosin estoa.