Takaisin

Muista puhdistaa rehusiilot ja merkitse ne selvästi

Varsinkin keväällä päivälämpötilat voivat nousta korkeaksi. Lämpimän päivän aikana siilon seinä ja sisäpuolella seinää lähellä oleva rehu lämpenee ja rehurakeiden ilmatilaan muodostuu vesihöyryä. Kun yöllä ulkolämpötila viilenee rajusti, vesihöyry tiivistyy vedeksi, joka tunnetaan paremmin kondenssivetenä. Syksyllä pitkät sateet lisäävät riskiä rehun kostumiseen eritoten, jos siilon saumat tai katto päästävät vettä läpi.

 

Kostea rehu ja lämpö tarjoavat hyvät kasvumahdollisuudet ei-toivotuille kasvustoille kuten homeille. Pahimmillaan otollisissa olosuhteissa homeet voivat muodostaa homemyrkkyjä. Hygieenisen laadun lisäksi rehun ravitsemuksellinen laatu heikkenee, mikä näkyy tuotoksissa. Kosteus pehmentää raetta ja siiloon voi muodostuja paakkuja, jotka voivat lähteä liikkeelle pitkänkin ajan kuluttua. Jos siiloja ei puhdisteta ja uutta rehua toimitetaan koko ajan vanhan päälle, rehua kertyy edelleen paakkuihin. 

 

Rehun lajittuminen aiheuttaa siilon epätasaisen tyhjentymisen. Raskaat partikkelit tulevat ulos ensin ja kevyemmät jäävät kiinni reunoihin. Puhdistamattomassa siilossa voi olla siten hyvinkin vanhaa rehua. Pitää myös muistaa, että pölyä kertyy siilon kattoon, jossa se voi pilaantua kondenssiveden takia.
 

Tyhjennä ja puhdista siilot säännöllisesti

Puhdista siilot säännöllisesti, ainakin kaksi kertaa vuodessa. Siilo täytyy tyhjentää kokonaan vanhasta rehusta ennen puhdistusta. Kevyt harjaaminen riittää, jos poistettavana on vain pölyä. Vakavimmissa tapauksissa voidaan käyttää painepesuria.
 

Puhdistus on hyvinkin vaikeaa, jos ainoa huolto-aukko siilon sisälle on tarkistusluukku. Kun tilalle hankitaan uusia siiloja, kannattaa selvittää, kuinka helposti siiloja pystyy puhdistamaan. Puhtaassa siilossa rehu pysyy maittavana ja ravintoaineet tallessa.

 

Merkitse siilosi selvästi

Rehujen sekoittumisriskiä pienentää huomattavasti rehusiilojen ja rehuvarastojen merkitseminen. Tilattaessa rehua on ilmoitettava siilonumero, mihin rehu puretaan. Autoilija näkee numeron kuormakirjasta ja rehu päätyy oikeaan siiloon. 
 

Vaikka tilalla olisi vain yksi siilo, kannattaa sekin merkitä numerolla. Rehukuskihan ei tiedä, kuinka monessa paikassa rehuja tilalla varastoidaan. Rahtikirjalle tallennettu varastotunnus ja rahtikirjojen arkistointi täyttävät rehuhygienia-asetuksen mukaiset rehukirjanpidon vaatimukset.
 

Selvästi yksilöidyt rehusiilot ja varastot auttavat myös jäljitettävyydessä. Poikkeamatilanteissa sopimaton rehu voidaan helposti jäljittää varaston tarkkuudella ja tehdä tarvittavat toimenpiteet nopeasti. Varastomerkkejä voi tilata suoraan merkkitoimittajien verkkopalveluissa ja asiakkuusvastaavamme auttavat tarvittaessa.