Takaisin

AgroMagasinet utkommer också på svenska

Vår kundtidning AgroMagasinet utkommer på svenska den här veckan. Tidningens tema är Hållbar utveckling och du kan läsa om intressanta synvinklar på digitalisering och innovationer.


Tidningen innehåller nya forskningsrön och produkter och tjänster som skapats utgående från dessa. Vi har också tagit med många praktiska erfarenheter och tips från gårdarna om den kommande odlings- och utfodringssäsongen. Bekanta dig med tidningen på nätet på förhand – givande läsning!

AgroMagasinet 2/2017