Tuotostutkan avulla parempiin tuloksiin

 

Raisioagron tuottaman Tuotostutka-lypsyrobottiseurannan tavoitteena on tarjota asiakkaille tukea ruokinnan suunnitteluun ja tuotosseurantaan sekä taata tuotannon tehokkuus ja paras mahdollinen hyöty tilalle tehdyille investoinneille. Tarkoituksena on, että tämä arjen kumppanuus auttaa kasvattamaan tuotannon kannattavuutta ja edistää kaikkien tilalla elävien hyvinvointia.

 

Tähänastiset kokemukset ovat rohkaisevia ja maidontuottajat ovat ottaneet palvelun innokkaasti vastaan. Hankkeessa on nyt mukana yli 150 asiakasta eri puolilta Suomea - ja mukaan ilmoittautuu koko ajan lisää robottitiloja!

 


Tavoitteena tuotannon kannattavuuden parantaminen
 

Maitotilojen rakennekehitys etenee nopeasti. Samanaikaisesti  tarve parantaa tuotannon kannattavuutta  kasvaa. Lypsyrobottien yleistyminen mahdollistaa tuottavuuden parantamisen hyödyntämällä robottien keräämää lehmäkohtaista tuotostietoa. Internetiin kytkeytyneet lypsyrobotit seuraavat maidon tuotos- ja pitoisuusarvoja reaaliaikaisesti, paikasta riippumatta.  Tämä seuranta yhdistettynä ruokintaosaamiseen ja rehuteknologian innovaatioihin parantaa lehmien yksilöllistä ruokinnan suunnittelua ja ohjaamista.

 

- Suurin harppaus otetaan, kun ruokintaosaaminen kytketään reaaliaikaiseen tuotoksen seurantaan. Rehuinnovaatioiden hyöty kertautuu, kun ruokintaa voidaan säätää reaaliajassa, kertoo Raisioagron tutkimusjohtaja, dosentti Ilmo Aronen.

 

Näin Tuotostutka toimii

Robottiseurantaa tekee Raisioagron tutkimusagronomi Katri Virtanen Raision pääkonttorilta käsin. Apuna hänellä on maatalouslalaa opiskeleva Sini Kuiri.

 

Tilan lypsyrobotteihin otetaan etäyhteys noin kerran kuukaudessa tietojen keräämistä varten. Katri ja Sini analysoivat robottien keräämän tiedon, ja koostavat tiedoista raportin, joka toimitetaan tilalle säännöllisesti sähköpostitse.

 

Sähköpostiin lähetetty raportti peilaa nykyhetkeä edeltävään raporttiin. Näin pystytään vertaamaan mitä muutoksia tuotoksissa on tapahtunut ja mihin asioihin tai eläimiin kannattaa kiinnittää huomiota. 

 

Molemminpuolinen hyöty

Asiakastila saa yhden silmäparin lisää tarkkailemaan tuotostasoa, maidon määrää ja pitoisuuksia, lypsyaktiivisuutta, ketoosiriskisiä/hapanpötsistä kärsiviä eläimiä, robotin väkirehun ja tuotetun maidon välistä rehuhyötysuhdetta ym. robotilta saatavia tietoja. Tuloksia seuraamalla voidaan etsiä käytettävissä olevaan säilörehuun parhaiten sopivaa väkirehuruokintaa, tuloksena mahdollisimman taloudellinen ruokinta.


Raisioagro puolestaan saa tietoa tuotekehitystä & tulevaisuuden ruokintaratkaisuja varten. Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi. Tiedot raportoidaan vain kyseessä olevalle asiakastilalle, ei kolmansille osapuolille.


Liity mukaan Tuotostutkaan!

Tuotostutkassa on mukana jo reilusti yli sata tilaa ja määrä kasvaa koko ajan. Tyytyväisi asiakkaita on ympäri Suomen. Lue käyttäjäkokemuksista.
Tuotostutka-lypsyrobottiseuranta ei sido tilaa mihinkään ja siitä voi erota koska vaan. Palvelu on maksuton. Tila voi käyttää minkä tahansa valmistajan rehuja.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Katri Virtanen 044 782 1363 tai katri.virtanen@raisio.com