Käyttäjäkokemuksia lypsyrobottiseurannasta

Raisioagron Tuotostutka-lypsyrobottiseurantaan liittyneitä tiloja on jo reilusti yli sata. Tuotostutka-raportit ovat auttaneet tiloja korjaamaan ruokintaa ja sitä kautta nostamaan maitotuotosta ja parantamaan maidon pitoisuuksia. 

 

 

Tiimityöskentelyä parhaimmillaan

 

Kärkölässä sijaitseva Jarkko Teppolan tila liittyi Tuotostutkaan syksyllä 2015. Katri Virtasen tuottaman raportin mukaan tilan päivämaidot olivat välillä 31-32 kiloa. Ureaindeksi oli korkea, noin 200, eli lehmillä oli hyvin todennäköisesti puutetta valkuaisesta ja energiasta. Asiakkuusvastaava Marko Kiiveri laati raportin pohjalta tilalle uuden ruokintasuunnitelman, missä valkuaisen määrää nostettiin ja robottiin lisättiin energialiuos lehmille. Ureaindeksi laski 150 pintaan ja päivämaito nousi yli 38 kiloon.

 

Rehukustannuksiin korjauksella oli vain pieni vaikutus, maitotuotto-rehukustannus sen sijaan nousi yli 1,5 euroa/lehmä/päivä. Jarkko on syystäkin tyytyväinen.

 

- Alussa vierastin asiaa, kun ulkopuolisia kirjautuu robottiin. Mietin, että meneekö kone sitten sekaisin. Nyt kun toiminta ollut käytössä viisi kuukautta olen ollut tyytyväinen, että lähdin mukaan. Itsellä kun aina ei ole aikaa paneutua kaikkeen, niin nyt tieto tulee valmiiksi raportilla. Myös ruokintaan on saatu nopeasti muutoksia, jos on ollut tarve muuttaa. Tilalla tarvitaan tiimi ympärille, että homma toimii ja tämä on yksi osa tiimityöskentelyä, kehuu Jarkko.

 

 

Oleellinen osa ruokinnan suunnittelua

 

Hiirenmaan tilan tavoitteena on saavuttaa tasaisesti korkea maitotuotos, terveet ja kestävät lehmät ja laadukas säilörehu yhdistettynä tarkkaan ruokintaan. Näihin tavoitteisiin pyritään oikeilla jalostusvalinnoilla ja optimoimalla ruokintaa. Tuotostutka toimii yhtenä työkaluna tilan arjessa ja auttaa seuraamaan saavutettuja tuloksia. 

 

Kekkosten navetta on ollut mukana Tuotostutkassa syksystä 2015. Keväällä 2016 tilalla saavutettiin sen historian paras päivämaitolukema. Myös kuukauden maitoennätys saavutettiin.

 

Tilalla nähdään reaaliaikaisen seurannan olevan oleellinen osa ruokintasuunnittelua. Kun tulosten seuranta tapahtuu riittävän usein, on mahdollista tehdä myös nopeita korjauksia lehmien ruokintaan aina tarvittaessa. Tuotostutka seuraa koko karjan eli eri tuotoskauden vaiheissa olevien eläinryhmien ja yksittäisten lehmien tuotoksia, aktiivisuutta ja muita asioita, joihin ruokinnalla voidaan vaikuttaa. Keräämällä ja analysoimalla lypsyrobotin tuottamaa tietoa, on mahdollista löytää nopeasti sekä ruokinnan ongelmakohdat että onnistumiset ja siten parantaa maitotilallisen kannattavuutta.

 

- Viimeisimmässä raportissa nähtiin, että lehmät kaipasivat enemmän energiaa ruokintaan. Korjaus tehtiin ja tuotosvaste saatiin. Tällä hetkellä syötössä olevalla säilörehulla riittävän energiamäärän saavuttaminen on haastavaa. Tuotostutkan mittarit, luvut ja ureaindeksi antavat tukea toiminnan suunnitteluun, kertoo tilan isäntä Kari Kekkonen