Viljelykasvien hinnat

Viljelykasvien hinnat (Huom! Uusi osoite käytössä!)

Viljelykasvien perushintoja voidaan noteerata joka päivä ja tarpeen vaatiessa jopa useita kertoja saman päivän aikana. Taulukon yläreunasta näkyy viimeisimmän hintanoteerauksen voimaanastumispäivä. Päivämäärävalinnalla voi katsoa tiettynä päivänä voimassa olleen hinnan.

Toimitettavan erän hinnan määräytyminen


Viljelykasvien perushinnaksi määräytyy erän toimitusajankohdasta sopimisen hetkellä voimassaoleva perushinta. Erikseen voidaan sopia, että perushinta jätetään avoimeksi ja se voidaan lukita 30 vrk:n sisällä toimitusajankohdan sopimisesta. Jos perushinnan lukitusta ei ole tehty 30 vrk kuluessa, se lukkiutuu automaattisesti. Mikäli toimitusaika on sovittu alle 30 vrk päähän, mutta perushintaa ei ole lukittu, perushinnaksi määräytyy erän vastaanottohetkellä voimassaoleva perushinta. Hintana käytetään viimeisimmän hintanoteerauksen hintaa.

Hintojen kehitys graafisesti toimituspaikoittain sekä viljalajeittain.

www.raisio.com/viljahintakehitys